Narzędzia:

Marszałek Senatu RP wziął udział w Naradzie Ambasadorów

sprawy międzynarodowe 21.06.2022
Fot. Tomasz Ozdoba, Kancelaria Senatu

Jesteśmy całkowicie świadomi ogromnie ważnej roli, jaką odgrywacie jako reprezentanci Rzeczypospolitej. Senat pozostaje dla Państwa otwarty zawsze gdy zaistnieje potrzeba omówienia spraw dotyczących stosunków Polski z państwami, w których służycie - powiedział Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki do uczestników dorocznej narady polskich ambasadorów. Marszałek Senatu wraz z Marszałek Sejmu Elżbietą Witek oraz ministrem spraw zagranicznych Zbigniewem Rau wziął udział w spotkaniu, które odbyło się 21 czerwca br. w Sali Kolumnowej Sejmu. W naradzie wziął takzę udział Szef Kancelarii Senatu Adam Niemczewski.

W swoim wystąpieniu Marszałek Grodzki podkreślił, że mimo ostrości temperatury sporu wewnętrznego w Polsce, polityka międzynarodowa jest spod tego sporu wyjęta. „Jeśli idzie o kwestie zagraniczne, to jesteśmy zdecydowanie bardziej zgodni a jeśli chodzi o kwestie ukraińskie, jesteśmy zgodni całkowicie” – zaznaczył. Dodał, że dzięki wzajemnemu zobowiązaniu Sejmu i Senatu ustawodawstwo dotyczące pomocy Ukrainie i ukraińskim uchodźcom było procedowane najszybciej, jak to było tylko możliwe.

Marszałek Senatu RP powiedział, że niczym niesprowokowana agresja Federacji Rosyjskiej, wspieranej przez białoruski reżim, na niepodległą i suwerenną Ukrainę jest bez wątpienia największą tragedią ostatnich miesięcy. Prof. Tomasz Grodzki zauważył, że obradujące w grudniu ub. roku w Senacie Zgromadzenie Parlamentarnego Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Sejmu Republiki Litewskiej i Rady Najwyższej Ukrainy w przyjętym dokumencie końcowym wyraziło już wtedy zaniepokojenie koncentracją Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej wokół granic Ukrainy. Prof. Tomasz Grodzki przypomniał, że Senat w początkach lutego br. zwracał uwagę na niebezpieczeństwo grożące Ukrainie. W uchwale w sprawie wsparcia tego kraju senatorowie stwierdzili, że wolna Ukraina jest jednym z gwarantów bezpieczeństwa Polski. Zaznaczył, że wyrazem wsparcia dla Ukrainy była również wizyta delegacji Senatu RP w Kijowie w dniach 17-18.02.br, tuż przed wybuchem wojny. „Okazaliśmy jednoznaczną solidarność wielkiemu narodowi ukraińskiemu, by podkreślić, że doskonale rozumiemy, co znaczy zagrożenie dla demokracji i dla suwerenności czy spójności terytorialnej Ukrainy” – podkreślił Marszałek dodając, że wraz z przewodniczącym Senatu Republiki Czeskiej Milošem Vystrčilem oraz polskimi i czeskimi senatorami odwiedził także Ukrainę w kwietniu br.   Senatorowie byli wówczas w Borodziance, Buczy i Irpieniu, a marszałek Grodzki i przewodniczący Vystrčil wystąpili podczas sesji Rady Najwyższej Ukrainy. Marszałek podkreślił, żesenatorowie zaangażowali się także w pomoc humanitarną adresowaną do naszych rodaków, mieszkających na terytorium Ukrainy i często osobiście biorą udział w konwojach zmierzających na Kresy.

Prof. Tomasz Grodzki mówił także o relacjach Senatu z białoruską opozycją, w tym o spotkaniu ze Swiatłaną Cichanouską. „Ciągle z niepokojem obserwujemy sytuację na Białorusi w szczególności w odniesieniu do obywateli polskich i przedstawicieli mniejszości polskiej, zwłaszcza tych, którzy przebywają w więzieniach tylko i wyłącznie z powodów politycznych” – powiedział Marszałek Senatu. Zaznaczył, że Senat jako opiekun Polonii i Polaków za granicą jest na tę sytuację szczególnie uwrażliwiony.

Marszałek Senatu nawiązał do uchwał Izby Wyższej traktujących o sprawach europejskich, w tym o wezwaniu rządu do przyjęcia wynegocjowanego projektu budżetu Unii Europejskiej oraz o o miejscu Polski w Unii Europejskiej, w której senatorowie podkreślili, że „członkostwo w Unii Europejskiej zwiększa dobrobyt i bezpieczeństwo Polski, a w interesie obywateli Rzeczypospolitej jest korzystanie z praw i wolności zapisanych w traktatach europejskich”. Prof. Tomasz Grodzki przywołał także rezolucję podjętą po ataku na Kapitol, w sprawie wzmocnienia współpracy ze Stanami Zjednoczonymi. Zwrócił uwagę, że Senat uchwalił w latach 2020-2021 szereg ustaw o ratyfikacji umów międzynarodowych, ale także wprowadził wiele poprawek do ustaw odnoszących się do kwestii międzynarodowych, w tym do nowelizowanej ustawy o służbie zagranicznej.

Prof. Tomasz Grodzki wymieniał także działania Senatu wobec Polonii. Podkreślił, że częste spotkania i wizyty przedstawicieli organizacji polonijnych w Senacie, jak również wyjazdy delegacji Senatu do Polonii na całym świecie, były doskonałą okazją do zapoznania się z aktualną sytuacją w środowiskach polonijnych, ich problemami i potrzebami. Jak zaznaczył Marszałek, wprawdzie od 2020 roku, w związku z decyzją polityczną, Senat nie dysponuje już środkami przeznaczonymi na wspieranie środowisk polskich na świecie, to jednak ta decyzja nie była w stanie przekreślić niemal trzydziestoletnich osiągnięć polskiego Senatu w kontaktach z Polonią. „Jesteśmy z podtrzymywania tych kontaktów niezwykle dumni” – zaznaczył Marszałek Senatu RP. Prof. Tomasz Grodzki mówił również o udziale Senatu i senatorów w pracach gremiów międzynarodowych, takich jak Unia Międzyparlamentarna czy spotkania przewodniczących parlamentów krajów UE. Nawiązał także do swoich spotkań dwustronnych z szefami parlamentów innych krajów, przewodniczącymi Parlamentu Europejskiego, komisarzami UE oraz wysokimi przedstawicielami władz innych państw, składających wizyty w Polsce.  

Marszałek Senatu RP życzył polskim ambasadorom, by ich misja w takich trudnych i skomplikowanych czasach przynosiła im satysfakcję, a Polsce jak najwięcejpożytku. Prof. Tomasz Grodzki zaprosił także dyplomatów do udziału w planowanych na  listopad obchodach 100. rocznicy pierwszego posiedzenia Senatu II RP.

 

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Obchody 78. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego

Przedstawiciele Senatu RP uczestniczyli w licznych obchodach 78. rocznicy Powstania Warszawskiego, które 30 i 31 lipca br. odbyły się w Warszawie.

Debata w Senacie „Na ratunek dzieciom. Plan dla pieczy zastępczej”

W Senacie odbyła się dyskusja m.in. na temat nowelizowanej obecnie ustawy o wpieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Otwarcie wystawy „Bruno Schulz i jego arka wyobraźni”

O wkładzie Brunona Szulca w historię literatury i sztuk plastycznych mówił Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki, otwierając w Senacie wystawę pt. „Bruno Schulz i jego arka wyobraźni”.