Narzędzia:

Wizyta wicemarszałkini Gabrieli Morawskiej-Staneckiej w Genewie

sprawy międzynarodowe 13.06.2022
Fot. Kancelaria Senatu

Wicemarszałkini Gabriela Morawska-Stanecka 13–14 czerwca 2022 r. przebywała w Genewie w związku z sesją Komitetu Zarządzającego Parlamentarnej Konferencji ds. Światowej Organizacji Handlu (WTO), którego jest członkinią jako wiceprzewodnicząca Polskiej Grupy Unii Międzyparlamentarnej.

Komitet przyjął oświadczenie, w którym wzywa państwa członkowskie WTO do większego zaangażowania parlamentów w pracę organizacji, podjęcia prac nad reformą funkcjonowania Światowej Organizacji Handlu, a także do podjęcia wielostronnych uzgodnień dotyczących najbardziej palących problemów dzisiejszego świata, m.in. odbudowy systemu wymiany handlowej po pandemii COVID-19 i pomocy najbardziej dotkniętym jej skutkami. W oświadczeniu nawoływano też do przywrócenia pokoju i integralności terytorialnej Ukrainy.

Wicemarszałkini Gabriela Morawska-Stanecka spotkała się również z sekretarzem generalnym Unii Międzyparlamentarnej Martinem Chungongiem. Rozmowy dotyczyły przede wszystkim sytuacji na Ukrainie, sposobów, w jaki demokracja parlamentarna może się przyczynić do zakończenia wojny, a także wsparcia wysiłków Polski w pomoc dla uchodźców wojennych.

Wicemarszałkini Senatu, wspólnie ze stałym przedstawicielem RP przy ONZ w Genewie Zbigniewem Czechem, wzięła również udział w otwarciu 50. sesji Rady Praw Człowieka ONZ. Wysłuchała rocznego raportu Wysokiej Komisarz ds. Praw Człowieka ONZ Michelle Bachelet.

 


 

 

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Wizyta irańsko-polskiej grupy parlamentarnej

27 czerwca br. wizytę w Polsce rozpoczęła Grupa Przyjaźni Parlamentarnej Islamskiej Republiki Iranu i Rzeczypospolitej Polskiej. Irańscy parlamentarzyści odwiedzili Gorzów Wielkopolski, gdzie spotkali się m.in. z lubuskimi przedsiębiorcami.

Konferencja „Droga do uniezależnienia energetycznego Polski i regionu”

Podczas dyskusji w Senacie na temat sposobów uniezależnienia energetycznego Polski podkreślano, że trzeba szukać wiarygodnych i stabilnych dostawców surowców energetycznych i korzystać z nowoczesnych technologii.

Prace w komisjach senackich – 27 czerwca 2022 r.

Obradowała Komisja Zdrowia.