Narzędzia:

Spotkanie Marszałka Senatu RP z Przewodniczącym Wielkiego Zgromadzenia Narodowego Turcji

sprawy międzynarodowe 01.12.2021
Fot. Łukasz Kamiński, Kancelaria Senatu

1 grudnia 2021 r. Marszałek Senatu RP profesor Tomasz Grodzki przyjął przebywającego z oficjalną wizytą w Polsce Przewodniczącego Wielkiego Zgromadzenia Narodowego Turcji  Mustafę Șentopa. W rozmowie nawiązano do wielowiekowej historii wzajemnych kontaktów, a Marszałek Senatu zwrócił uwagę, że Turcja stabilizuje sytuację w regionie. Przewodniczący Wielkiego Zgromadzenia Narodowego wyraził przekonanie, że zawarte między oboma krajami Partnerstwo Strategiczne może przejawiać nie tylko w wymianie wizyt ale również we współpracy na forach wielostronnych. W trakcie rozmowy zgodzono się, że wizyty parlamentarne na szczeblu komisji mogłyby być wzbogacone  o kontakt także z przedstawicielami środowisk gospodarczych. 

Uczestniczący w spotkaniu przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej senator Bogdan Klich wyraził zaniepokojenie z powodu obserwowanego jego zdaniem odsuwania się Turcji od Zachodu. Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki opowiedział się natomiast za intensyfikacją kontaktów międzyparlamentarnych, które mogą pomóc w kontynuowaniu dialogu  we wszystkich kwestiach.

 

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Zmarł Czesław Krakowski, senator III kadencji

21 stycznia 2022 r. zmarł Czesław Krakowski, senator III kadencji z b. województwa płockiego.

Debata „Zielony ład – szanse i zagrożenia dla polskiego rolnictwa”

Uczestnicy senackiej debaty poświęconej Zielonemu Ład i nowej Wspólnej Polityce Rolnej rozmawiali o ich konsekwencjach dla polskiego rolnictwa, m.in. zmniejszeniu produkcji rolnej.

Prace w komisjach senackich – 20 stycznia 2022 r.

Obradowały komisje senackie, m.in. nadzwyczajna ds. klimatu