Narzędzia:

Spotkanie Marszałka Senatu RP z ambasadorem Rumunii

sprawy międzynarodowe 13.10.2021
Fot. Łukasz Kamiński, Kancelaria Senatu

13 października br. Marszałek Senatu prof. Tomasz Grodzki przyjął nowego ambasadora Rumunii, Theodore Cosmin Onisii. W rozmowie Ambasador podkreślił znaczenie Partnerstwa Strategicznego łączącego oba kraje oraz zwrócił uwagę, że dyskusja nad nowym planem działania nie musi ograniczać się do konsultacji międzyrządowych i może toczyć się także w wymiarze parlamentarnym. Kontakty grup bilateralnych są z kolei uzupełniane o udział parlamentarzystów, w tym senatorów, w formatach wielostronnych, takich jak Bukareszteńska Dziewiątka – B9  i zwłaszcza Inicjatywa Trójmorza.  

Rozmówcy podkreślili, że Polska i Rumunia wspierają unijne aspiracje państw Bałkanów Zachodnich oraz przywiązują wielką wagę do reform podejmowanych przez demokratyczne siły w Mołdawii. Pan Theodore Onisii scharakteryzował aktualną sytuację polityczną w Rumunii, Marszałek Senatu omówił natomiast aktualną sytuację polityczną w Polsce.  Rozmawiano także o członkostwie w Unii Europejskiej oraz o krajowych planach odbudowy po pandemii koronawirusa.

 

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

„Dzieci i ryby mają głos” – debata młodzieżowa z udziałem Marszałka Senatu RP

„Czysta, zielona, przyjazna planeta – która po prostu musi ocaleć – to temat niezwykle ważny, zwłaszcza dla młodego pokolenia. Jestem dumny, że w Senacie możemy o tym z młodzieżą rozmawiać” – powiedział Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki.

Wicemarszałek Senatu na spotkaniu przewodniczących komisji do spraw UE parlamentów Litwy, Estonii, Łotwy i Polski

Wicemarszałek Senatu Michał Kamiński: najbardziej przejrzystym schematem planowania odbudowy Ukrainy byłoby połączenie go z kalendarzem akcesyjnym Ukrainy do UE.

Marszałek Senatu Tomasz Grodzki na gali z okazji XX-lecia Związku Województw RP

„Głęboko wierzę w wizję Polski samorządowej, obywatelskiej, w której władza jest bliska ludzi, gdzie ludzie mają bezpośredni wpływ i decydują o tym, co jest dobre dla województw, dla powiatów, czyli dla nas” – powiedział Marszałek Tomasz Grodzki