Narzędzia:

Rozmowa Marszałka Senatu RP z Przewodniczącą Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE

sprawy międzynarodowe 13.10.2021
Fot. Łukasz Kamiński, Kancelaria Senatu

13 października 2021 r. Marszałek Senatu przyjął przebywającą z wizytą w Polsce Przewodniczącą Zgromadzenia Parlamentarnego Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, Margaretę Cederfelt. W rozmowie Przewodnicząca podkreśliła znaczenie misji obserwacji wyborów realizowanych w ramach Zgromadzenia Parlamentarnego, zwracając uwagę, że bez demokracji nie można mówić o pokoju, a tym samym o bezpieczeństwie, czyli realizacji mandatu OBWE. Zarówno Margareta Cederfelt jak i prof. Tomasz Grodzki jako członek Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE w czasie IX kadencji,  uczestniczyli w wielu misjach obserwacyjnych zgromadzenia, w tym m.in. wspólnie podczas wyborów do Bundestagu w 2017 roku. 

Przewodnicząca ZP OBWE z uznaniem odnotowała, że Polska po raz drugi będzie sprawować prezydencję w Organizacji, co w jej przekonaniu świadczy o głębokim polskim zaangażowaniu w prace OBWE. Marszałek Tomasz Grodzki natomiast zwrócił uwagę na znaczenie wspierania państw Bałkanów Zachodnich w ich staraniach o rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych z UE. W rozmowie nt. bezpieczeństwa granic Marszałek Senatu podkreślił, że zrozumiała i konieczna troska o to bezpieczeństwo musi uwzględniać zasady humanitarne, opisane w międzynarodowych konwencjach i ujęte w unijnych procedurach. Marszałek poinformował, że Senat Rzeczypospolitej od początku obecnego kryzysu stoi po stronie kobiet i dzieci i jednoznacznie sprzeciwia się praktyce wypychania („push-back”) migrantów za granicę. Niezwrócenie się o pomoc do Frontex-u uznał za poważny błąd polskiego rządu. Przewodnicząca Cederfelt podkreśliła, że choć nie ulega wątpliwości, iż ze strony Aleksandra Łukaszenki mamy do czynienia z wojną hybrydową, to sygnatariusze Aktu Końcowego z Helsinek i zarazem chrześcijanie, nie mogą pozwolić na łamanie praw człowieka na swoich granicach.

 

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Posiedzenie Senackich Zespołów ds. Zrównoważonego Rozwoju oraz MŚP

O zmianach w Polskim Ładzie – czy naprawiono już wszystko, co zepsuto, debatowali senatorowie, eksperci i przedstawiciele przedsiębiorców i strony społecznej na posiedzeniu Senackich Zespołów ds. Zrównoważonego Rozwoju oraz MŚP.

Senator Krzysztof Kwiatkowski na obchodach Dnia Samorządu Terytorialnego

Senator Krzysztof Kwiatkowski reprezentował Marszałka Senatu RP prof. Tomasza Grodzkiego podczas obchodów Dnia Samorządu Terytorialnego.

W Senacie na temat gospodarki i przedsiębiorczości w XX-leciu międzywojennym

26 maja br. w Senacie – z okazji 100. rocznicy pierwszego posiedzenia Senatu II RP oraz 115. rocznicy powstania Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie – dyskutowano o gospodarce polskiej tego okresu.