Narzędzia:

Spotkanie Marszałka Senatu RP z Przewodniczącym Rady Narodowej Słowacji

sprawy międzynarodowe 13.10.2021
Fot. Łukasz Kamiński - Kancelaria Senatu

13 października 2021 r. Marszałek Senatu prof. Tomasz Grodzki przyjął składającego oficjalną wizytę w Polsce Przewodniczącego Rady Narodowej Republiki Słowackiej Borisa Kollára. Przewodniczącemu Rady Narodowej towarzyszyli m. in. Ambasador Republiki Słowackiej w RP Andrej Droba, Przewodniczący Grupy Przyjaźni z Polską w Radzie Narodowej Michal Šipoš, Przewodniczący Komisji ds. Rolnictwa i Środowiska Naturalnego w Radzie Narodowej Jaroslav Karahuta oraz Sekretarz Generalny Kancelarii Rady Narodowej Daniel Guspan.

Marszałek Senatu i Przewodniczący Rady Narodowej omówili sprawy związane ze współpracą parlamentów Europy Środkowej na płaszczyźnie dwustronnej i wielostronnej, m.in. w ramach Grupy Wyszehradzkiej, obchodzącej w 2021 r. swoje trzydziestolecie. Zgodzili się, że członkostwo w Unii Europejskiej i przynależność do Strefy Schengen jest dziejowym osiągnięciem, które parlamentarzyści powinni wykorzystać do budowania więzi współpracy między sąsiadującymi państwami, rezygnując z prowadzenia politycznych dyskusji na temat dawnych sporów terytorialnych. Dokonali wymiany opinii na temat możliwości zaangażowania Polski i Słowacji we wsparcie procesu integracji państw Bałkanów Zachodnich z Unią Europejską.

Marszałek Tomasz Grodzki przedstawił ocenę sytuacji na granicy z Białorusią. Podkreślił potrzebę zapewnienia pełnego bezpieczeństwa oraz szczelności granicy, jak i konieczność zachowania humanitarnego wymiaru działań prowadzonych na przygranicznych terenach, zwłaszcza wobec najmłodszych migrantów. Rozmówcy omówili sposoby ochrony wschodniej granicy Polski zaznaczając, że jest to również granica Unii Europejskiej. Marszałek Senatu wskazywał na rolę Europejskiej Agencji Straży Granicznej FRONTEX w zarządzaniu kryzysami migracyjnymi.

Marszałek Senatu RP i Przewodniczący Rady Narodowej Republiki Słowackiej dokonali wymiany opinii o krajowych planach odbudowy przekazanych Komisji Europejskiej przez rządy Polski i Słowacji. Rozmawiali o stopniu zaawansowania obu państw na drodze do pozyskania i wykorzystania środków z unijnego funduszu odbudowy, a także o procesach gospodarczych zachodzących w obu krajach, m.in. o prognozach dotyczących inflacji i słowackich doświadczeniach po przyjęciu waluty euro. Poruszyli też sprawy związane z funkcjonowaniem branży turystycznej w Tatrach.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Spotkanie Marszałka Senatu RP wiceprzewodniczącą Rady Najwyższej Ukrainy

25 maja br. Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki przyjął wiceprzewodniczącą Rady Najwyższej Ukrainy Olenę Kondratiuk. Wizyta była związana z misją wiceprzewodniczącej w krajach UE w celu uzyskania poparcia dla przyznania Ukrainie statusu kandydata.

Spotkanie Marszałka Senatu RP z przewodniczącą Bundestagu

24 maja br. Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki przyjął przebywającą z wizytą oficjalną w Polsce przewodniczącą Bundestagu Republiki Federalnej Niemiec Bärbel Bas. Rozmowy dotyczyły m.in. sytuacji w Ukrainie oraz współpracy międzyparlamentarnej.

Marszałek Senatu RP spotkał się z prezydentem Słowenii

20 maja br. prof. Tomasz Grodzki spotkał się z przebywającym w Polsce z wizytą oficjalną prezydentem Borutem Pahorem.