Narzędzia:

Spotkanie Marszałka Senatu RP z Przewodniczącym Rady Narodowej Słowacji

sprawy międzynarodowe 13.10.2021
Fot. Łukasz Kamiński - Kancelaria Senatu

13 października 2021 r. Marszałek Senatu prof. Tomasz Grodzki przyjął składającego oficjalną wizytę w Polsce Przewodniczącego Rady Narodowej Republiki Słowackiej Borisa Kollára. Przewodniczącemu Rady Narodowej towarzyszyli m. in. Ambasador Republiki Słowackiej w RP Andrej Droba, Przewodniczący Grupy Przyjaźni z Polską w Radzie Narodowej Michal Šipoš, Przewodniczący Komisji ds. Rolnictwa i Środowiska Naturalnego w Radzie Narodowej Jaroslav Karahuta oraz Sekretarz Generalny Kancelarii Rady Narodowej Daniel Guspan.

Marszałek Senatu i Przewodniczący Rady Narodowej omówili sprawy związane ze współpracą parlamentów Europy Środkowej na płaszczyźnie dwustronnej i wielostronnej, m.in. w ramach Grupy Wyszehradzkiej, obchodzącej w 2021 r. swoje trzydziestolecie. Zgodzili się, że członkostwo w Unii Europejskiej i przynależność do Strefy Schengen jest dziejowym osiągnięciem, które parlamentarzyści powinni wykorzystać do budowania więzi współpracy między sąsiadującymi państwami, rezygnując z prowadzenia politycznych dyskusji na temat dawnych sporów terytorialnych. Dokonali wymiany opinii na temat możliwości zaangażowania Polski i Słowacji we wsparcie procesu integracji państw Bałkanów Zachodnich z Unią Europejską.

Marszałek Tomasz Grodzki przedstawił ocenę sytuacji na granicy z Białorusią. Podkreślił potrzebę zapewnienia pełnego bezpieczeństwa oraz szczelności granicy, jak i konieczność zachowania humanitarnego wymiaru działań prowadzonych na przygranicznych terenach, zwłaszcza wobec najmłodszych migrantów. Rozmówcy omówili sposoby ochrony wschodniej granicy Polski zaznaczając, że jest to również granica Unii Europejskiej. Marszałek Senatu wskazywał na rolę Europejskiej Agencji Straży Granicznej FRONTEX w zarządzaniu kryzysami migracyjnymi.

Marszałek Senatu RP i Przewodniczący Rady Narodowej Republiki Słowackiej dokonali wymiany opinii o krajowych planach odbudowy przekazanych Komisji Europejskiej przez rządy Polski i Słowacji. Rozmawiali o stopniu zaawansowania obu państw na drodze do pozyskania i wykorzystania środków z unijnego funduszu odbudowy, a także o procesach gospodarczych zachodzących w obu krajach, m.in. o prognozach dotyczących inflacji i słowackich doświadczeniach po przyjęciu waluty euro. Poruszyli też sprawy związane z funkcjonowaniem branży turystycznej w Tatrach.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Spotkanie Marszałka Senatu z delegacją Komitetu Parlamentarzystów EFTA

26 listopada br. Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej profesor Tomasz Grodzki przyjął delegację Komitetu Parlamentarzystów Europejskiej Strefy Wolnego Handlu (EFTA).

Spotkanie Marszałka Senatu z ambasadorem Austrii

25 listopada 2021 r. Marszałek Senatu prof. Tomasz Grodzki przyjął nowo mianowanego Ambasadora Republiki Austrii w Polsce, Andreasa Stadlera.

Marszałek Senatu RP przyjął Pierwszego Burmistrza Wolnego Hanzeatyckiego Miasta Hamburga

24 listopada br. Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki spotkał się z Peterem Tschentscherem, który jest także wiceprzewodniczącym Bundesratu i członkiem Grupy Przyjaźni Niemiecko – Polskiej w tej izbie.