Narzędzia:

Polsko-Czeskie Forum Przedsiębiorczości w Szczecinie - drugi dzień wizyty Przewodniczącego Senatu Republiki Czeskiej

31.08.2021

„Zadaniem nas, polityków jest tworzyć takie prawo i stabilne warunki rozwoju, żeby przedsiębiorcy mogli się rozwijać" - powiedział Marszałek Senatu RP profesor Tomasz Grodzki w czasie wystąpienia inaugurującego Polsko-Czeskie Forum Przedsiębiorczości.

Jak dodał Marszałek – „W Szczecinie, moim rodzinnym mieście, jest duże oczekiwanie ze strony przedstawicieli różnych branż na pogłębianie relacji z przedsiębiorcami z Czech”.

„To bardzo ważne spotkanie, bo jesteśmy zainteresowani współpracą nie tylko na arenie przedsiębiorczości, także na płaszczyźnie politycznej i społecznej" -  dodał przewodniczący Senatu Parlamentu Republiki Czeskiej Pan Miloš Vystrčil.

Forum rozpoczęło drugi dzień oficjalnej wizyty delegacji Senatu Czech w Polsce. W składzie delegacji oprócz pięciu parlamentarzystów są przedstawiciele m.in. czeskiego przemysłu maszynowego oraz opieki zdrowotnej.

Kolejnym punktem wizyty w Szczecinie były spotkania z samorządowcami - prezydentem Szczecina Panem Piotrem Krzystkiem, marszałkiem województwa Olgierdem Geblewiczem i Zarządem Województwa Zachodniopomorskiego.

W czasie oświadczeń dla mediów przewodniczący Senatu Parlamentu Republiki Czeskiej Miloš Vystrčil zaznaczył:  „Chociaż gminy i samorządy w Czechach i w Polsce funkcjonują trochę inaczej to stwierdziliśmy, że mamy też wspólne problemy. Również gminy w Czechach obawiają się, że ich przychody będą potrącane przez państwo. Jestem przekonany, że tym, kto najbardziej efektywnie potrafi wykorzystać środki publiczne są właśnie samorządy i gminy”. Oprócz spraw samorządowych poruszono też tematy regionalnej współpracy gospodarczej. „Polska i Czechy ściśle współpracują biznesowo - wzajemnie w eksporcie i imporcie są drugim lub trzecim partnerem" - podkreślił w swoim oświadczeniu Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki.

Po południu Marszałek Senatu prof. Tomasz Grodzki oraz Przewodniczący Senatu Republiki Czeskiej Miloš Vystrčil wzięli udział w uroczystości mianowania Konsula Honorowego Republiki Czeskiej w Szczecinie Pana Martina Smetaka, oraz w otwarciu Konsulatu Honorowego. Parlamentarzyści wraz z delegacjami odwiedzili także szczecińskie nabrzeże oraz zwiedzili port.

 

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Spotkanie Marszałka Senatu RP ze Specjalnym Wysłannikiem Departamentu Stanu USA

Rozmowy dotyczyły m.in. gazociągu Nord Stream 2 oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych i transformacji energetycznej.

Wicemarszałek Senatu RP Marek Pęk na konferencji poświęconej Kardynałowi Wyszyńskiemu

Wicemarszałek Senatu RP Marek Pęk wziął udział w Warszawie w konferencji pt. „Stefan Kardynał Wyszyński – ojciec duchowy Polaków i Polonii” oraz w otwarciu wystawy poświęconej Prymasowi Tysiąclecia.

Wizyta Przewodniczącego Senatu Parlamentu Republiki Czeskiej

Nasze poglądy w kwestii bezpieczeństwa, kooperacji w UE i przestrzegania wartości, które legły u podstaw tworzenia Unii, są identyczne - oświadczył Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki po spotkaniu z Milošem Vystrčilem.