Narzędzia:

Wicemarszałkini Senatu RP na Gali XII edycji Konkursu „Być Polakiem"

03.08.2021
Fot. Hubert Pielas - Kancelaria Senatu

Wicemarszałkini Senatu RP Gabriela Morawska-Stanecka w imieniu Marszałka Senatu RP prof. Tomasza Grodzkiego wzięła udział w Gali XII edycji Konkursu „Być Polakiem”, która odbyła się 3 sierpnia br. na Zamku Królewskim w Warszawie. Wicemarszałkini odczytała na Gali list Marszałka Senatu, który objął konkurs swoim patronatem.

W liście prof. Tomasz Grodzki podkreślił, że konkurs stawia sobie bardzo ambitny i jednocześnie ważny cel: podtrzymanie więzi z krajem ojczystym młodych ludzi - uczniów i studentów - mających swe korzenie rodzinne w Polsce. „Konkurs ten jest wartościową inicjatywą społeczną, integrującą młodzież polską w wielu krajach na świecie” – zaznaczył Marszałek. Dodał, że poprzednie edycje konkursu pokazały, iż zainteresowanie młodych Polek i Polaków sprawami ojczyzny ich przodków wciąż jest żywe i nie ma na nie wpływu geograficzna odległość. „Wielokulturowość to dziś immanentna cecha społeczności zglobalizowanego świata. Tym ważniejsza wydaje się świadomość własnego pochodzenia, znajomość swoich korzeni i szczery, rozumny szacunek do własnego dziedzictwa, gdyż tylko wówczas można prawdziwie szanować i cenić inne kultury” – napisał Marszałek Senatu. W jego ocenie udział w konkursie skłania młodych ludzi o polskich korzeniach do pochylenia się nad polską kulturą i historią, co w sposób nieunikniony prowadzi do stawiania sobie pytań o własną tożsamość kulturową. „To ważny element drogi do pełnego rozwoju osobowości młodego człowieka” – czytamy w liście. Jak napisał Marszałek Senatu RP, polskie dziedzictwo kulturowe, którego beneficjentami wszyscy jesteśmy, może stanowić - szczególnie dla osób mieszkających za granicą - ważny czynnik indywidualnego i społecznego rozwoju. Prof. Tomasz Grodzki zauważył także, że nie do przecenienia jest rola nauczycieli ze szkół polonijnych, którzy pomagają młodym ludziom w przygotowaniach do konkursu. „Dzięki Państwa zaangażowaniu dzieci i młodzież mają szansę utrzymać i pogłębiać swoją relację z Polską i Polakami” – napisał Marszałek Senatu RP.

XII edycję Konkursu "Być Polakiem" zorganizowało stowarzyszenie "Wspólnota Polska" oraz fundacja "Świat na Tak". Jego inicjatorką jest posłanka Joanna Fabisiak. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży szkół polonijnych na całym świecie oraz ich nauczycieli. Uczniowie przygotowywali prace w trzech formach: plastycznej, pisemnej w języku polskim lub filmu wideo o konkretnej tematyce. Przedmiotem konkursu dla nauczycieli było natomiast przygotowanie konspektu lekcji gramatycznej.

Celem konkursu "Być Polakiem" jest uświadamianie i umacnianie tożsamości narodowej oraz kształtowanie postaw patriotycznych, które pozwolą na przygotowanie do pełnienia roli "ambasadora polskości" w kraju zamieszkania. Z kolei Konkurs dla nauczycieli ma na celu promocję atrakcyjnych dla uczniów sposobów prezentacji wiedzy o języku polskim oraz zwrócenie uwagi nauczycieli na ważność nauczania gramatyki języka polskiego.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Otwarcie wystawy „Prasa Komitetu Obrony Robotników”

Na wystawie prezentowane są czasopisma i wydawnictwa podziemne ze zbiorów Wicemarszałka Senatu RP Bogdana Borusewicza, ówczesnego działacza KOR.

Prace w komisjach senackich – 21 września 2021 r.

Obradowała Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności.

Prace w komisjach senackich – 20 września 2021 r.

Obradowała Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.