Narzędzia:

Spotkanie Marszałka Senatu RP z premierem Nadrenii Północnej – Westfalii

sprawy międzynarodowe 01.08.2021
Fot. Łukasz Kamiński, Kancelaria Senatu

Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki spotkał się w niedzielę, 1 sierpnia br. w Warszawie z premierem Nadrennii Północnej-Westfalii, Arminem Laschetem. W spotkaniu wzięli udział także Wicemarszałek Senatu RP Michał Kamiński, senator Marek Borowski oraz Szef Kancelarii Senatu Adam Niemczewski i Dyrektor Gabinetu Marszałka Senatu RP Małgorzata Daszczyk.

Spotkanie było kontynuacją rozmowy, którą politycy rozpoczęli w Akwizgranie, gdzie 28 czerwca br.  Marszałek Senatu RP wręczył Arminowi Laschetowi honorową nagrodę europejskiej Polonii "Polonicus" za wieloletnie wsparcie dla Polonii w Niemczech oraz za stały wkład w dialog polsko-niemiecki. Marszałek Grodzki i premier Laschet rozmawiali wtedy także w cztery oczy.

Rozmowy w Warszawie dotyczyły m. in. stosunków polsko-niemieckich, jak i zagadnień, dotyczących krajów sąsiedzkich. Rozmówcy odnotowali bardzo wiele wspólnych poglądów na kwestie dotyczące Unii Europejskiej, praworządnosci, praw człowieka oraz odbudowy Europy po pandemii koronawirusa w kontekście Funduszu Odbudowy, który - jak podkreślili - ma służyć zwiększeniu odporności naszego kontynentu na problemy zdrowotne, pandemiczne, gospodarcze i społeczne.

Premier Armin Laschet zaprosił delegację Senatu do złożenia wizyty w Nadrenii Północnej-Westfalii w celu zapoznania się z nauczaniem języka polskiego jako jezyka ojczystego dla Polonii, która licznie zamieszkuje w tym landzie. Nauczanie to jest przykładem dobrej realizacji poruzmień polsko-niemieckich w zakresie nauczania naszego języka.

 

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Otwarcie wystawy „Prasa Komitetu Obrony Robotników”

Na wystawie prezentowane są czasopisma i wydawnictwa podziemne ze zbiorów Wicemarszałka Senatu RP Bogdana Borusewicza, ówczesnego działacza KOR.

Prace w komisjach senackich – 21 września 2021 r.

Obradowała Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności.

Prace w komisjach senackich – 20 września 2021 r.

Obradowała Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.