Narzędzia:

Uroczystość odsłonięcia popiersia Władysława Raczkiewicza

16.06.2021
Fot. Michał Józefaciuk, Kancelaria Senatu

„Był to wielki człowiek, który swoją pracą i zaangażowaniem, bez względu na to, czy sprawował urząd wojewody, ministra czy najwyższe funkcje państwowe – marszałka Senatu i, w jesieni swego życia, prezydenta RP na uchodźstwie, służył wiernie Polsce i jak mało kto zasłużył na miano państwowca” – powiedział Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki, odsłaniając 16 czerwca 2021 r. w Senacie popiersie Władysława Raczkiewicza.

W uroczystości udział wzięli m.in Wicemarszałkowie Senatu RP Gabriela Morawska-Stanecka i Bogdan Borusewicz, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Andrzej Dera, dyrektor generalna Kancelarii Sejmu Magdalena Słoma, wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego Zbigniew Sosnowski oraz wicemarszałek Senatu VIII kadencji Jan Wyrowiński.

Marszałek Tomasz Grodzki przypomniał, że Władysław Raczkiewicz był m.in. marszałkiem Senatu III kadencji II RP w latach 1930–35, aż czterokrotnie wojewodą, w tym pomorskim w latach 1936 – 39, a do śmierci w 1947 r. prezydentem RP na uchodźstwie i na każdym z tych stanowisk reprezentował najważniejsze wartości etyczne i przygotowanie merytoryczne. „Pracował zgodnie z zasadą, że to politycy służą obywatelom, a nie obywatele – politykom. Sam do końca wiernie służył ojczyźnie i zasłużył na ogromny szacunek, także za granicą” – podkreślił Marszałek Senatu. Przypomniał, że gdy Władysław Raczkiewicz przybył latem 1940 r. do Wielkiej Brytanii wraz z ewakuowanymi polskimi żołnierzami i władzami, na dworzec kolejowy wyszedł go powitać król Jerzy VI. Jak mówił marszałek, „był to nie tylko niezwykły gest wobec państwa sojuszniczego, ale także gest szacunku dla tego wielkiego człowieka”. „Jestem dumny, że podążając śladami naszych poprzedników, senatorów III kadencji, którzy nadali imię Władysława Raczkiewicza senackiej sali, kontynuujemy tradycje Senatu i odsłaniamy jego popiersie. Najjaśniejsza Rzeczpospolita rodziła wiele wspaniałych córek i wielu wspaniałych synów. Możemy z nich czerpać inspirację, by jak najlepiej służyć ojczyźnie” – powiedział Marszałek.

Senator Kazimierz Kleina, przewodniczący Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego, z którego inicjatywy odsłonięto popiersie, podkreślił, że Władysław Raczkiewicz potrafił ponad partyjne interesy wynieść dobro ojczyzny i publiczne. Zawsze otrzymywał do wykonania trudne zadania. Województwo pomorskie – ostatnie, którego był wojewodą, pod jego opieką stało się wielkie pod względem gospodarczym. Władysław Raczkiewicz dbał także o jego rozwój kulturalny. „To był obywatel Rzeczypospolitej, który służył jej całej. Kaszubski Zespół Parlamentarny chce przybliżyć społeczeństwu tę postać. Dlatego cieszymy się, że jego popiersie stanęło w jednym z najważniejszych budynków w Polsce” – powiedział senator Kazimierz Kleina.

Podczas uroczystości przed popiersiem złożone zostały wiązanki kwiatów w imieniu Prezydenta RP, Marszałka Senatu RP i Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Spotkanie Przewodniczących Parlamentów Państw Grupy Wyszehradzkiej

Budujmy naszą tożsamość, patrzmy w przyszłość, wzmacniajmy V4, ale nie zapominajmy, że jesteśmy jedną wielką rodziną europejską – apelował Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki podczas rozmów 16 lipca br. w Fehérvárcsurgó na Węgrzech.

Marszałek Senatu RP na uroczystości nadania tytułów Sprawiedliwy wśród Narodów Świata

Ci, których dziś honorujemy, nie byli obojętni. Będąc zagrożonymi, nie odmówili pomocy tym, którzy byli zagrożeni jeszcze bardziej – powiedział prof. Tomasz Grodzki podczas uroczystości, która odbyła się 7 lipca br. w Warszawie.

Nagroda „Polonicus” dla Senatu RP

Wyróżnienie przyznane przez organizacje polonijne za długoletnią opiekę Senatu nad Polonią odebrał 28 czerwca br. podczas uroczystości w Akwizgranie w Niemczech Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki.