Narzędzia:

Posiedzenie Rady Gospodarczej przy Marszałku Senatu RP

10.06.2021
Fot. Marta Marchlewska-Wilczak, Kancelaria Senatu

Krajowy Plan Odbudowy po pandemii koronawirusa oraz ogłoszony przez rządzących Polski Ład były tematami obrad Rady Gospodarczej – Zespołu Doradców ds. Gospodarczych przy Marszałku Senatu RP. Rada spotkała się na posiedzeniu 10 czerwca br.

Uczestnicy spotkania w sposób krytyczny, ale jednocześnie rzeczowy, omówili założenia Krajowego Planu Odbudowy. Jak powiedział Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki dokument, który polskie władze wysłały do Brukseli, sformułowany został na dużym poziomie ogólności, a w obszarze ochrony zdrowia w ocenie Marszałka jest on pełen błędów i pomyłek. Marszałek wyraził wobec Rady oczekiwanie przedstawienia propozycji, które mogłyby stać się podstawą działań Senatu w odniesieniu do KPO oraz bieżącej sytuacji gospodarczej. Uczestnicy spotkania zgodzili się, że działania te powinny być poprzedzone pogłębioną pracą analityczną oraz starannym przygotowaniem dokumentów, tak by ewentualne rozwiązania ustawowe mogły doprowadzić do wzmocnienia polskiej gospodarki. Zadeklarowali ponadto gotowość do dalszej organizacji cykli debat i konferencji gospodarczych, które zaplanowane są w Senacie do końca bieżącego roku.

W posiedzeniu Rady Gospodarczej obok Marszałka Senatu RP prof. Tomasza Grodzkiego udział wzięli także Wicemarszałkowie Senatu RP Bogdan Borusewicz i Michał Kamiński. Radę reprezentowali: przewodniczący Zbigniew Jakubas oraz członkowie: Henryka Bochniarz, Sławomir Dudek, Bogdan Kaczmarek, Adam Kiciński, Henryk Orfinger i Michał Świerczewski.

Rada Gospodarcza – Zespół Doradców ds. Gospodarczych powołana została uchwałą Prezydium Senatu z dnia 25 listopada 2020 r. Stanowi organ opiniodawczo-doradczy Marszałka Senatu RP.

 

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Marszałek Senatu RP na kongresie ISMICS

18 czerwca br. prof. Tomasz Grodzki uczestniczył zdalnie w 21. Kongresie Międzynarodowego Towarzystwa Kardiochirurgii Małoinwazyjnej ISMICS.

Wystawa poświęcona Robertowi Schumanowi

W Senacie otwarto wystawę „Robert Schuman Ojciec Wspólnoty Narodów Europy”.

Parlamentarny Zespół ds. Osób z Niepełnosprawnościami debatował o edukacji włączającej

Członkowie zespołu, przedstawiciele rządu i eksperci rozmawiali o nadziejach i problemach związanych z edukacją włączającą.