Narzędzia:

Spotkanie Marszałka Senatu RP z ambasador Azerbejdżanu

11.05.2021
Spotkanie Marszałka Senatu RP Tomasza Grodzkiego z ambasador Azerbejdżanu - fot. Łukasz Kamiński, Kancelaria Senatu

W dniu 11 maja 2021 r. wizytę kurtuazyjną Marszałkowi Senatu RP prof. Tomaszowi Grodzkiemu złożyła rozpoczynająca misję dyplomatyczną w Polsce ambasador Republiki Azerbejdżanu Nargiz Gurbanowa.

W czasie spotkania pani Ambasador wielokrotnie nawiązywała do wielowiekowych związków jej kraju z Polską oraz kwestii strategicznego partnerstwa obu państw. Zapoznała także Marszałka z najnowszymi publikacjami, upamiętniającymi wkład Polaków w kulturę materialną stolicy Azerbejżanu, Baku.

Prof. Tomasz Grodzki zgodził się, że relacje międzyparlamentarne mogą skutecznie przyczyniać się do zachowania równowagi w relacjach między skonfliktowanymi Azerbejdżanem i Armenią oraz zachęcał do rozwiązań pokojowych. Marszałek Senatu zwrócił uwagę na regionalną współpracę Szczecina z Berlinem wskazując, że przezwyciężenie wojennej traumy i pojednanie są możliwe.

Pani Nargiz Gorbunowa poinformowała, że na mocy trójstronnej umowy z 10 listopada 2021 roku, kończącej sześciotygodniową wojnę, Azerbejdżan odzyskał uznawaną międzynarodowo integralność terytorialną, zaś Armenia nie utraciła nic ze swego terytorium. 

Ambasador Azerbejdżanu spotkała się także z Wicemarszałkami Senatu RP: Bogdanem Borusewiczem, Michałem Kamińskim i Markiem Pękiem.

 

 

 

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Wystawa poświęcona Robertowi Schumanowi

W Senacie otwarto wystawę „Robert Schuman Ojciec Wspólnoty Narodów Europy”.

Parlamentarny Zespół ds. Osób z Niepełnosprawnościami debatował o edukacji włączającej

Członkowie zespołu, przedstawiciele rządu i eksperci rozmawiali o nadziejach i problemach związanych z edukacją włączającą.

Parlamentarny Zespół Zawołani po Imieniu wesprze Instytut Pileckiego w prowadzeniu badań

Parlamentarny Zespół ds. Zawołanych po Imieniu będzie wspierał Instytut Pileckiego w poszukiwaniu i upamiętnianiu osób narodowości polskiej zamordowanych za niesienie pomocy Żydom podczas okupacji niemieckiej.