Narzędzia:

Rozmowa Marszałka Senatu RP z Przewodniczącym KK ChLPKK Wangiem Yangiem.

sprawy międzynarodowe 22.04.2021
Fot. Katarzyna Czerwińska, Kancelaria Senatu

22 kwietnia br. Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki przeprowadził wideorozmowę z Przewodniczącym Komitetu Krajowego Chińskiej Ludowej Politycznej Konferencji Konsultatywnej (ChLPKK) Wangiem Yangiem. Do rozmowy doszło z inicjatywy strony chińskiej.

W spotkaniu uczestniczyli także Wicemarszałkowie Senatu RP Gabriela Morawska-Stanecka i Bogdan Borusewicz oraz  przewodnicząca Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, senator Maria Koc.

Przewodniczący Wang Yang przyznał, że trwająca pandemia COVID-19 utrudnia utrzymywanie relacji międzynarodowych, jednak kontakty polsko-chińskie odbywają się na bieżąco m.in. dzięki nowoczesnym technologiom. Uznał, że wobec tego można planować działania zmierzające do podniesienia poziomu strategicznego partnerstwa Polski i Chin. Marszałek Tomasz Grodzki także wyraził nadzieję na szybkie opanowanie sytuacji epidemicznej i powrót do spotkań w formule tradycyjnej. Zaznaczył, że Senat RP jest zainteresowany utrzymywaniem szerokich kontaktów międzynarodowych, a do relacji polsko-chińskich przywiązuje dużą wagę.

Przewodniczący Yang podkreślił znaczenie ponad siedemdziesięcioletniej historii stosunków dyplomatycznych Polski i Chińskiej Republiki Ludowej, a obecny stan relacji ocenił jako bardzo dobry. Zwrócił uwagę na współpracę obu krajów w czasie pandemii oraz wzajemne wsparciew przezwyciężeniu trudności związanych z walką z wirusem SARS-CoV-2. Ocenił, że dane dotyczące wymiany handlowej świadczą o potencjale dwustronnej współpracy gospodarczej. Polska i Chiny powinny w związku z tym koncentrować się, zdaniem Przewodniczącego Wanga Yanga, na przygotowaniach do okresu po pandemii i kłaść nacisk na nowe obszary współpracy – medycynę, nowoczesne technologie, gospodarkę cyfrową, a także na działania służące ochronie środowiska naturalnego. Wskazał, że w tych dziedzinach Polska jest w Europie priorytetowym partnerem dla Chin.

Marszałek Tomasz Grodzki wyraził zaniepokojenie wysokim deficytem handlowym Polski z Chinami, sięgającym obecnie ponad 33 mld USD. W kontekście zagrożeń wynikających z pandemii COVID-19 Marszałek Senatu wskazał na sygnalizowanych przez polskich przedsiębiorców potrzebę stworzenia przez chińskie władze ułatwień w podróżowaniu dla osób zaszczepionych, co znacząco ułatwiłoby kontakty biznesowe bez uszczerbku dla wymogów bezpieczeństwa sanitarnego. Przewodniczący Wang Yang zadeklarował otwartość w tej sprawie.

Prof. Tomasz Grodzki zgodził się z Przewodniczącym ChLPKK, że jednym z obszarów zacieśniania polsko-chińskiej współpracy powinna być ochrona środowiska naturalnego. Stwierdził, że rosnące zanieczyszczenie powietrza oraz globalne ocieplenie to problemy, które dotykają wszystkich w równym stopniu, niezależnie od przebiegu granic państwowych.

Marszałek Tomasz Grodzki podzielił się także niepokojem, który można zaobserwować w Senacie RP w odniesieniu do sytuacji w chińskim regionie Xinjiang, Hongkongu oraz Tybecie. Zapewnił że Polska pozostaje otwarta na dialog z Chinami również w sprawach dotyczących praw człowieka, a senatorowie RP ceniący wolność myśli i różnorodność są gotowi wspomagać członków ChLPKK w poszukiwaniu rozwiązań, zapewniających mniejszościom poczucie bezpieczeństwa i poszanowanie ich tożsamości.

Przewodniczący Wang Yang przedstawił kompetencje Chińskiej Ludowej Politycznej Konferencji Konsultatywnej. Marszałek Tomasz Grodzki potwierdził, że senatorowie RP z uwagą obserwują pełnioną przez nią rolę. Wskazał na historyczne określenie Senatu w Polsce przez Andrzeja Frycza Modrzewskiego jako izby pobudzającej pozostałe władze do szlachetnych działań, od nieuczciwych odwodzącej, a emocje studzącej. Zaznaczył, że tą ideą chce dzielić się również z przedstawicielami ChLPKK.

 

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Spotkanie senackiej Grupy Polsko-Czeskiej z ambasadorem Czech

22 lipca br. w Senacie RP odbyło się spotkanie przewodniczącego senackiej Grupy Polsko-Czeskiej senatora Aleksandra Szweda z ambasadorem Republiki Czeskiej dr. Ivanem Jestřábem. W spotkaniu uczestniczyli także inni członkowie Grupy.

Zastępczyni Szefa Kancelarii Senatu na Święcie Policji

Minister Karolina Zioło-Pużuk wzięła udział w uroczystościach, które odbyły się 21 lipca br. w Belwederze.

Prace w komisjach senackich – 21 lipca 2021 r.

Obradowały senackie komisje: środowiska, budżetu, spraw zagranicznych, regulaminowa oraz praw człowieka.