Narzędzia:

Marszałek Senatu o 23. posiedzeniu Izby

14.04.2021
Fot. Marta Marchlewska-Wilczak, Kancelaria Senatu

Podczas rozpoczynającego się w środę, 14 kwietnia br. posiedzenia Senat rozpatrzy m.in. informację z działalności Rzecznika Praw Obywatelskich w 2020 r. – poinformował na briefingu prasowym prof. Tomasz Grodzki.

Marszałek powiedział, że w porządku obrad Senatu znajduje się punkt, dotyczący informacji Prezesa Rady Ministrów o stanie przygotowań do uruchomienia środków z Funduszu Odbudowy Unii Europejskiej (Next Generation EU). Podczas 22. posiedzenia Senatu punkt ten nie został rozpatrzony z powodu nieobecności przedstawiciela rządu.

Jak poinformował Marszałek Grodzki, Senat rozpatrzy ponadto informację o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec-grudzień 2020 r., podczas przewodnictwa Niemiec w Radzie Unii Europejskiej.

Prof. Tomasz Grodzki zwrócił także uwagę, że Senat - jak co roku - włącza się w akcję „Żonkile”, organizowaną przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN dla uczczenia rocznicy powstania w getcie warszawskim. Jak powiedział Marszałek, jako symbol pamięci po bohaterach, senatorom rozdane zostały symboliczne papierowe żonkile. 78. rocznica powstania w warszawskim getcie przypada w poniedziałek, 19 kwietnia br.

Marszałek poinformował, że Senat rozpatrzy także zmiany w kilku ustawach, m.in. w ustawie o pomocy społecznej czy w ustawie, dotyczącej wytwarzania prądu z odnawialnych źródeł energii. Senatorowie zajmą się także projektem uchwały w sprawie wsparcia i wyrównania szans dla osób w spektrum autyzmu.

Podczas planowanego na trzy dni posiedzenia Senat rozpatrzy także m.in. nowelizację ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu państwa oraz niektórych innych ustaw, która wydłuża okres wstrzymania nieruchomości z tego zasobu do 30 kwietnia 2026 r. Senatorowie zajmą się także zmianami w prawie oświatowym, które wprowadzają zmiany w systemie tzw. edukacji domowej i znosi ograniczenie w wyborze szkoły ze względu na teren województwa, a także wymóg uzyskiwania opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Spotkanie Marszałka Senatu RP z ambasadorem Rumunii

22 kwietnia br. pożegnalną wizytę złożył Marszałkowi Senatu RP prof. Tomaszowi Grodzkiemu kończący misję dyplomatyczną w Polsce ambasador Rumunii, Ovidiu Dranga.

Rozmowa Marszałka Senatu RP z Przewodniczącym KK ChLPKK Wangiem Yangiem.

22 kwietnia br. Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki przeprowadził wideorozmowę z Przewodniczącym Komitetu Krajowego Chińskiej Ludowej Politycznej Konferencji Konsultatywnej (ChLPKK) Wangiem Yangiem.

Marszałek Grodzki: Senat RP zawsze będzie stał po stronie wolnościowych dążeń Białorusi

Senat RP będzie zawsze stał po stronie wolnościowych dążeń Białorusi, zrobimy co w naszej mocy, aby je wspierać - oświadczył w czwartek Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki.