Narzędzia:

Marszałek Senatu o 23. posiedzeniu Izby

14.04.2021
Fot. Marta Marchlewska-Wilczak, Kancelaria Senatu

Podczas rozpoczynającego się w środę, 14 kwietnia br. posiedzenia Senat rozpatrzy m.in. informację z działalności Rzecznika Praw Obywatelskich w 2020 r. – poinformował na briefingu prasowym prof. Tomasz Grodzki.

Marszałek powiedział, że w porządku obrad Senatu znajduje się punkt, dotyczący informacji Prezesa Rady Ministrów o stanie przygotowań do uruchomienia środków z Funduszu Odbudowy Unii Europejskiej (Next Generation EU). Podczas 22. posiedzenia Senatu punkt ten nie został rozpatrzony z powodu nieobecności przedstawiciela rządu.

Jak poinformował Marszałek Grodzki, Senat rozpatrzy ponadto informację o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec-grudzień 2020 r., podczas przewodnictwa Niemiec w Radzie Unii Europejskiej.

Prof. Tomasz Grodzki zwrócił także uwagę, że Senat - jak co roku - włącza się w akcję „Żonkile”, organizowaną przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN dla uczczenia rocznicy powstania w getcie warszawskim. Jak powiedział Marszałek, jako symbol pamięci po bohaterach, senatorom rozdane zostały symboliczne papierowe żonkile. 78. rocznica powstania w warszawskim getcie przypada w poniedziałek, 19 kwietnia br.

Marszałek poinformował, że Senat rozpatrzy także zmiany w kilku ustawach, m.in. w ustawie o pomocy społecznej czy w ustawie, dotyczącej wytwarzania prądu z odnawialnych źródeł energii. Senatorowie zajmą się także projektem uchwały w sprawie wsparcia i wyrównania szans dla osób w spektrum autyzmu.

Podczas planowanego na trzy dni posiedzenia Senat rozpatrzy także m.in. nowelizację ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu państwa oraz niektórych innych ustaw, która wydłuża okres wstrzymania nieruchomości z tego zasobu do 30 kwietnia 2026 r. Senatorowie zajmą się także zmianami w prawie oświatowym, które wprowadzają zmiany w systemie tzw. edukacji domowej i znosi ograniczenie w wyborze szkoły ze względu na teren województwa, a także wymóg uzyskiwania opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Spotkanie Przewodniczących Parlamentów Państw Grupy Wyszehradzkiej

Budujmy naszą tożsamość, patrzmy w przyszłość, wzmacniajmy V4, ale nie zapominajmy, że jesteśmy jedną wielką rodziną europejską – apelował Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki podczas rozmów 16 lipca br. w Fehérvárcsurgó na Węgrzech.

Marszałek Senatu RP na uroczystości nadania tytułów Sprawiedliwy wśród Narodów Świata

Ci, których dziś honorujemy, nie byli obojętni. Będąc zagrożonymi, nie odmówili pomocy tym, którzy byli zagrożeni jeszcze bardziej – powiedział prof. Tomasz Grodzki podczas uroczystości, która odbyła się 7 lipca br. w Warszawie.

Nagroda „Polonicus” dla Senatu RP

Wyróżnienie przyznane przez organizacje polonijne za długoletnią opiekę Senatu nad Polonią odebrał 28 czerwca br. podczas uroczystości w Akwizgranie w Niemczech Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki.