Narzędzia:

Spotkanie Wicemarszałkini Senatu z ambasadorem Litwy

sprawy międzynarodowe 11.02.2021
Fot. Marta Marchlewska-Wilczak, Kancelaria Senatu

W dniu 11 lutego 2021 roku Wicemarszałkini Senatu RP pani Gabriela Morawska-Stanecka przyjęła kurtuazyjną wizytę Ambasadora Republiki Litewskiej Eduardasa Borisovasa.

Rozmówcy dyskutowali między innymi o negatywnym wpływie wirusa SARS-CoV-2 na gospodarkę. Wicemarszałkini Morawska-Stanecka zwróciła uwagę na wprowadzenie pewnych pozytywnych zmian, w niektórych sytuacjach, na przykład teleporady medyczne czy system e-recepty. Zwróciła również uwagę na potrzebę wprowadzenia zapisów w Kodeksie pracy dotyczących pracy zdalnej w celu należytego zabezpieczenia interesów pracownika. Przypomniała też o wpływie pandemii na ludzką psychikę. W jej opinii, z czym zgodził się Ambasador, będzie to wyzwanie z którym społeczeństwa będą mierzyć się przez długi czas po ustabilizowaniu się sytuacji epidemiologicznej.

Na spotkaniu poruszone zostały kwestie łączących oba kraje więzi kulturowych i historycznych a także przedstawienie ich z różnej narracji w kulturze - w szczególności filmach i serialach.

Rozmówcy wymienili także opinie na temat aktualnej sytuacji wewnętrznej na Białorusi, zauważając zaangażowanie społeczeństwa białoruskiego w protesty oraz dużą rolę mediów społecznościowych.  Omówiono także sytuację wewnętrzną w Rosji, porównując aktualną sytuację z  historycznymi procesami zachodzącymi w Imperium Rosyjskim i ZSRR. Zastanawiano się również nad polityką państw zachodnich wobec Federacji Rosyjskiej oraz polityki Unii Europejskiej z uwzględnieniem ostatniego wyroku skazującego Aleksieja Nawalnego.

 

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Zachodniopomorski Zespół Parlamentarny za zmianą nazwy Akademii Morskiej w Szczecinie

Zachodniopomorski Zespół Parlamentarny postanowił zarekomendować zmianę nazwy Akademii Morskiej w Szczecinie na Politechnikę Morską.

Spotkanie Marszałka Senatu RP z chargée d’affaires Izraela

25 stycznia 2022 r. prof. Tomasz Grodzki spotkał się z panią Tal Ben-Ari Yaalon.

Zmarł Czesław Krakowski, senator III kadencji

21 stycznia 2022 r. zmarł Czesław Krakowski, senator III kadencji z b. województwa płockiego.