Narzędzia:

Marszałek Senatu prof. Tomasz Grodzki spotkał się z ambasadorem Danii

17.12.2020

Marszałek Senatu prof. Tomasz Grodzki przyjął ambasadora Królestwa Danii Jego Ekscelencję pana Ole Tofta. Marszałek podkreślił, że współpraca Polski z krajami skandynawskimi i bałtyckimi jest rozwinięciem koncepcji współpracy gospodarczej i regionalnej ustanowionej jeszcze w średniowieczu przez Związek Hanzeatycki. Dodał, że w obecnej kadencji Senat Rzeczypospolitej zakotwicza Polskę we wspólnocie Zachodu i wartościach wolnego świata.     

Ambasador Ole Toft zwrócił uwagę, że istotnym sukcesem dobrego sąsiedztwa będzie w 2022 roku doprowadzenie do Polski rurociągu Baltic Pipe, co zakończy proces budowy niezależności energetycznej Polski. Rozmówcy zgodzili się również, że rozwój energii wiatrowej na polskim wybrzeżu może przyczynić się do wszechstronnego rozwoju tego regionu.

W czasie spotkania rozmawiano także o walce z epidemią koronawirusa w Polsce, Danii i Unii Europejskiej.          

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Spotkanie Wicemarszałka Senatu z ambasadorem Mongolii

W czwartek, 14 stycznia 2021 r. Wicemarszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz przyjął z wizytą Ambasadora Mongolii w RP Dorja Barkhasa.

Rozmowa Marszałka Senatu RP z ambasador Stanów Zjednoczonych

W dniu 5 stycznia br. Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki odbył telefoniczną rozmowę z kończącą swoją misję dyplomatyczną w Polsce ambasador Stanów Zjednoczonych Georgette Mosbacher.

Aukcja Marszałka Senatu RP na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Obiad z Marszałkiem Senatu RP prof. Tomaszem Grodzkim i zwiedzanie w jego towarzystwie gmachu parlamentu można od środy, 30 grudnia br. licytować na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Aukcja potrwa do 2 lutego 2021.