Narzędzia:

Marszałek Senatu szefem delegacji do Zgromadzenia Parlamentów Polski, Litwy i Ukrainy.

sprawy międzynarodowe 16.12.2020
Fot. Wojciech Grzędziński

Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki został przewodniczącym polskiej delegacji do Zgromadzenia Parlamentów Polski, Litwy i Ukrainy. W jej składzie, liczącym 12 przedstawicieli Sejmu i Senatu znalazło się jeszcze troje senatorów: Małgorzata Kopiczko, Lidia Staroń i Stanisław Karczewski. Delegacja ukosntytuowała się podczas posiedzenia z udziałem Marszałków Sejmu i Senatu w środę, 16 grudnia br.

Jak powiedział Marszałek Senatu zadaniem Zgromadzenia jest zajmowanie się sprawami, dotyczącymi wszystkich trzech krajów, na przykład relacjami z Białorusią, Rosją, cyberbezpieczeństwem czy obecnie także walką z COVID -19.

Marszałek Grodzki poinformował, że konstytuuje się też delegacja litewska, a na wiosnę planowane jest spotkanie całego zgromadzenia. "Jako trzyosobowe prezydium - jest tam przedstawiciel Litwy, i Dmytro Razunkow z Ukrainy, i ja - ustalimy on line możliwą datę" - powiedział Marszałek.

W skład Zgromadzenia wchodzi po 12 parlamentarzystów z Sejmu i Senatu RP, Sejmu Republiki Litewskiej oraz Rady Najwyższej Ukrainy. Posiedzenie inauguracyjne odbyło się 16 czerwca 2008 r. w Kijowie. Przewodniczącym narodowej delegacji każdego kraju jest przewodniczący jego parlamentu, a jego zastępcą – przewodniczący komisji spraw zagranicznych danego parlamentu. Polska delegacja liczy 8 posłów i 4 senatorów. Zastępcą Marszałka Senatu będzie przewodniczący sejmowej komisji spraw zagranicznych, Marek Kuchciński.

Członkowie Zgromadzenia pracują w komisjach: Komisji  ds. integracji europejskiej i euroatlantyckiej Ukrainy; Komisji ds. rozwoju współpracy handlowo-gospodarczej, regionalnej, lokalnej i transgranicznej; Komisji ds. współpracy społecznej i kulturalnej; Komisji ds. współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa. Sesje plenarne odbywają się raz w roku w każdym z krajów członkowskich po kolei. Zgromadzenie odbyło dotychczas dziesięć posiedzeń oraz dwa nadzwyczajne posiedzenia prezydium

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Prace w komisjach senackich – 19 stycznia 2020 r.

Obradowały komisje praw człowieka i zdrowia.

Posiedzenie Polsko-Izraelskiej Grupy Parlamentarnej nt. sukcesu Izraela w szczepieniach przeciwko COVID-19

Posiedzenie Polsko-Izraelskiej Grupy Parlamentarnej z udziałem prof. Rana Balicera, przewodniczącego Krajowej Rady Eksperckiej ds. COVID-19 przy Kancelarii Premiera Izraela, nt. sukcesu Izraela w szczepieniach przeciwko COVID-19.