Narzędzia:

VI Sesja Zgromadzenia Parlamentarnego Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Mołdawii

sprawy międzynarodowe 14.12.2020
Fot. Aleksander Zieliński -Kancelaria Sejmu

14 grudnia 2020 r. odbyła się VI Sesja Zgromadzenia Parlamentarnego Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Mołdawii. W spotkaniu, które ze względu na sytuację pandemiczną, odbywało się w formacie online, uczestniczyli polscy i mołdawscy parlamentarzyści, zaangażowani w pracę stałej delegacji parlamentarnej, którym jest Zgromadzenie Parlamentarne Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Mołdawii. W dyskusji udział wzięli również Ambasador Republiki Mołdawii w RP pan Igor Bodiu, Ambasador RP w Republice Mołdawii pan Bartłomiej Zdaniuk, a także przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Delegacje Polski i Mołdawii miały okazję do poruszenia wielu istotnych kwestii począwszy od tematyki relacji dwustronnych, zarówno politycznych, jak i gospodarczych, aspiracji Republiki Mołdawii do członkostwa w Unii Europejskiej, czy wsparcia udzielanego przez Polskę w rozwój lokalnych inicjatyw rozwojowych w tym państwie. 

Do głównych tematów, które zostały omówione należały: miejsce i rola Republiki Mołdawii w Europie, uwarunkowania szans rozwojowych Republiki Mołdawii i możliwe formy wsparcia ze strony Polski, w tym polskie doświadczenia w zakresie funkcjonowania administracji samorządowej, rozwoju cyfryzacji oraz funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw, a także potencjał i warunki rozwoju dwustronnej współpracy gospodarczej i politycznej.

To właśnie na ten ostatni z tematów, swoje wystąpienie zaprezentował Wicemarszałek Senatu RP Marek Pęk. „Proeuropejska ścieżką rozwoju jest dla Republiki Mołdawii szansą gwarantującą polityczną i gospodarczą stabilność. Szansy tej nie można zmarnować!”- mówił. Wicemarszałek Pęk zachęcał stronę mołdawską do dalszej implementacji umowy stowarzyszeniowej pomiędzy Republiką Mołdawii oraz Unią Europejską, a także do przeprowadzania reform, które pozwolą na osiągnięcie stabilności gospodarczej Republice Mołdawii. Zwrócił również uwagę na istniejącą wciąż niezagospodarowaną przestrzeń współpracy, którą należałoby wypełnić działaniami, które przyniosą  polityczne i gospodarcze korzyści obu krajom, a tym samym umocnią przyjacielskie relacje pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Mołdawii.

Strona mołdawska podziękowała za pomoc udzieloną jej przez Polskę, zwłaszcza w ostatnim czasie trwającej pandemii. Delegacje zgodnie przyznały, że stosunki polsko-mołdawskie z pewnością należy oceniać jako dobre i wyraziły gotowość do dalszej współpracy na poziomie parlamentarnym.

Na zakończenie sesji, została zaprezentowana wspólna deklaracja Zgromadzenia Parlamentarnego RP i Republiki Mołdawii, w której strony stwierdzają, że odwołując się do wspólnoty wartości i wspólnego dziedzictwa historycznego, potwierdzają swoją gotowość dla dalszego dialogu. Deklaracja potwierdza również zaangażowanie Rzeczypospolitej Polskiej w działania na rzecz reintegracji Republiki Mołdawii w granicach uznanych przez prawo międzynarodowe oraz proeuropejską ścieżkę integracji Mołdawii ze społecznością międzynarodową.

Zgromadzenie Parlamentarne Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Mołdawii stanowi forum dialogu i współpracy pomiędzy Parlamentami Polski i Mołdawii. W pracach Zgromadzenia uczestniczy po 10 parlamentarzystów z każdego z krajów. W skład polskiej delegacji wchodzą 3 senatorowie oraz 7 posłów. Sesje plenarne odbywają się raz do roku, na przemian w Polsce i w Mołdawii.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Prace w komisjach senackich – 19 stycznia 2020 r.

Obradowały komisje praw człowieka i zdrowia.

Posiedzenie Polsko-Izraelskiej Grupy Parlamentarnej nt. sukcesu Izraela w szczepieniach przeciwko COVID-19

Posiedzenie Polsko-Izraelskiej Grupy Parlamentarnej z udziałem prof. Rana Balicera, przewodniczącego Krajowej Rady Eksperckiej ds. COVID-19 przy Kancelarii Premiera Izraela, nt. sukcesu Izraela w szczepieniach przeciwko COVID-19.