Narzędzia:

Rozmowa Marszałka Senatu RP z Wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej

środowisko 12.11.2020
Fot. Michał Józefaciuk - Kancelaria Senatu

W czwartek, 12 listopada br. Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki odbył wideorozmowę z Wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej Fransem Timmermansem.

Rozmowa dotyczyła programu Zielonego Ładu Europejskiego oraz utworzenia w Senacie RP Komisji Nadzwyczajnej ds. Klimatu.

Wiceprzewodniczący Frans Timmermans podkreślił, że proponowane w ramach Zielonego Ładu  rozwiązania są także w interesie Polski, a do rozdysponowania przewidziane są środki finansowe dla regionów, które będą najbardziej dotknięte transformacją. Dodał, że zdaje sobie sprawę z wyzwań stojących przed Polską w związku z energetyką opartą na wydobyciu węgla. Komisja Europejska chce prowadzić otwarty dialog z polskim rządem, ale również przy udziale Senatu – z polskimi regionami.

Marszałek Senatu poinformował o tym, że Senat aktywnie wspiera działania Unii Europejskiejw kwestiach klimatu czego dowodem jest utworzenie Komisji Nadzwyczajnej ds. Klimatu, której przewodniczącym został senator Stanisław Gawłowski. Profesor Grodzki zaznaczył również, że stojące przed Polską i Europą wyzwania to nie tylko temat wydobycia węgla. Są to kwestie o charakterze przekrojowym i strategicznym, dotyczące w rzeczywistości wszystkich obszarów gospodarki.

Marszałek pytał także Wiceprzewodniczącego, czy Komisja Europejska planuje uruchomienie i finansowanie programów edukacyjnych na temat klimatu. Jest to istotne dla organizacji pozarządowych oraz samorządów lokalnych, które w ten sposób mogłyby zwiększać świadomość i poparcie społeczeństwa dla działań na rzecz Zielonego Ładu Europejskiego.Frans Timmermans potwierdził, że takie programy są planowane. Jak zaznaczył, istotny jest wpływ na zmianę przyzwyczajeń i zachowania ludzi w kontekście np. zmniejszenia konsumpcji energii, zmiany sposobów ogrzewania budynków czy stymulacji użytkowania transportu publicznego. Marszałek Tomasz Grodzki dodał, że polskie społeczeństwo – bardziej niż polski rząd – jest chętne do takich zmian. Przykładem jest popularność fotowoltaiki. Zwrócił też uwagę, że środki warto dystrybuować poprzez samorządy lokalne, które są efektywniejsze w ich wydatkowaniu niż rząd. Wiceprzewodniczący poradził aby polskie regiony tworzyły zespoły z innymi samorządami, także transgraniczne, ponieważ w ten sposób łatwiej jest o dostęp do finansowania. Marszałek Senatu zadeklarował, że odbędzie rozmowę w tej sprawie z Prezesem Związku Województw RP, Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego Olgierdem Geblewiczem, aby przekazać mu tę sugestię.

Prof. Tomasz Grodzki pytał także o ramy czasowe przygotowania zmian w prawie UE oraz o to, czy Polska będzie mogła liczyć na okresy przejściowe we wprowadzaniu ustalonych rozwiązań. Rozmówca poinformował, że Komisja planuje zakończyć prace nad zmianami do czerwca 2021 r. Rozmowy z polskim rządem na temat specyficznych dla naszego kraju rozwiązań jeszcze się jednak nie odbyły.

Wiceprzewodniczący KE został zapytany także o przewidywaną rolę organizacji pozarządowych i finansowanie projektów realizowanych przez ten sektor. Potwierdził, że planuje się takie działania, a rola tych organizacji jest istotna np. w kontekście problemu jakości powietrza, zabezpieczenia lasów pierwotnych, bioróżnorodności czy reformy polityki rolnej w kierunku co raz większego nacisku na ekologię. Marszałek Tomasz Grodzki poinformował, że Senat planuje szereg konferencji na ten temat z udziałem organizacji pozarządowych.

Marszałek ponowił zaproszenie dla Wiceprzewodniczącego do udziału w dużej konferencji nt. Zielonego Ładu, która planowana jest na wiosnę 2021 r. i zostanie przygotowana przez senacką Komisję Nadzwyczajną ds. Klimatu. Konferencja pierwotnie miała odbyć się w listopadzie 2020 r. Frans Timmermans potwierdził, że zamierza przyjechać do Polski kiedy tylko sytuacja na to pozwoli. Chciałby spotkać się wtedy z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego, władzami regionalnymi, związkami zawodowymi i górnikami, przy tej okazji mógłby również skorzystaćz zaproszenia Senatu. Marszałek zadeklarował otwartość na współpracę z Wiceprzewodniczącym KE i zapewnił, że będzie on w Senacie zawsze mile widziany.

Rozmowa trwała 30 minut.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Rozmowa Marszałka Senatu RP z szefami parlamentów Litwy i Ukrainy

23 lutego 2021 r. Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki odbył rozmowę on-line z Przewodniczącą Sejmu Republiki Litewskiej Viktoriją Čmilytė-Nielsen oraz Przewodniczącym Rady Najwyższej Ukrainy Dmytro Razumkowem.

Spotkanie Marszałka Senatu RP z ambasadorem Armenii

W dniu 16 lutego br. Marszałek Senatu prof. Tomasz Grodzki przyjął ambasadora Armenii w Polsce Jego Ekscelencję Samvela Mkrtchiana.

Spotkanie Wicemarszałkini Senatu z ambasadorem Litwy

W dniu 11 lutego 2021 roku Wicemarszałkini Senatu RP pani Gabriela Morawska-Stanecka przyjęła kurtuazyjną wizytę Ambasadora Republiki Litewskiej Eduardasa Borisovasa.