Narzędzia:

Spotkanie Marszałka Senatu z ambasadorem Republiki Kuby

sprawy międzynarodowe 04.11.2020
Fot. Michał Józefaciuk - Kancelaria Senatu

W dniu 4 listopada 2020 r. Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej prof. Tomasz Grodzki przyjął Ambasadora Republiki Kuby w Polsce Jego Ekscelencję Jorge Marti Martineza.

W rozmowie ambasador poinformował o wysiłkach kubańskiej służby zdrowia w związku z sytuacją epidemiczną na wyspie. Zwrócił uwagę na zauważalny powrót zainteresowania Kubą ze strony dużych sieci touroperatorów turystycznych. Ambasador zaznaczył, że dotychczasowy czteroletni pobyt w Polsce, w czasie którego odwiedził prawie wszystkie większe miasta, jest dla niego i jego rodziny wspaniałym osobistym doświadczeniem.

W kwestii współpracy międzyparlamentarnej Marszałek Senatu wyjaśnił, że niepowołanie w obecnej kadencji polsko-kubańskiej grupy parlamentarnej wynika ze specyfiki funkcjonowania parlamentu w warunkach epidemii, gdy praca zdalna uruchamiana jest przede wszystkim do realizacji zadań legislacyjnych.

Na koniec spotkania Ambasador Kuby poinformował o inicjatywach parlamentów różnych krajów zmierzających do wpłynięcia na Stany Zjednoczone w celu zniesienia sankcji ekonomicznych nałożonych na jego kraj.  Profesor Tomasz Grodzki wyjaśnił, że adresatem ewentualnych skutecznych zabiegów w tej sprawie powinien być szczebel Unii Europejskiej. Jednocześnie wyraził przekonanie, że uwolnienie więźniów politycznych mogą przeprowadzić tylko sami Kubańczycy, zaś społeczność międzynarodowa z pewnością swojej aprobacie dla tego typu działania da wymierny wyraz. Na zakończenie wyrażono wspólną nadzieję, że sytuacja polityczna i epidemiczna pozwoli z czasem na realizację planów współpracy międzyparlamentarnej.

 

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Marszałek Senatu RP powołał Radę Gospodarczą

Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki wręczył nominacje członkom Rady Gospodarczej – Zespołu Doradców ds. Gospodarczych przy Marszałku Senatu RP. Rada powołana została uchwałą Prezydium Senatu z dnia 25 listopada i stanowi organ opiniodawczo-doradczy.

Orędzie Marszałka Senatu RP

Senat w poczuciu odpowiedzialności za naszą Ojczyznę podjął uchwałę wzywającą rząd do przyjęcia projektu budżetu UE. Oczekujemy poszanowania interesu narodowego i wycofania się ze sprzecznej z polską racją stanu groźby weta - powiedział prof. Grodzki.

Prof. Grodzki: troska o dobrobyt Rzeczypospolitej spaja nas wszystkich

Podczas wspólnej konferencji prasowej Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki, senatorowie demokratycznej większości oraz przedstawiciele samorządów, organizacji rolniczych i przedsiębiorców wyrazili sprzeciw wobec planów rządowego weta do budżetu UE.