Narzędzia:

Marszałek Senatu o 16. posiedzeniu Izby

legislacja 29.09.2020
Fot. Michał Józefaciuk - Kancelaria Senatu

Senat zajmie się nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt 13 października, podczas dodatkowego dnia 16. posiedzenia Izby. Poinformował o tym podczas briefingu przed posiedzeniem Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki.

Jak wyjaśnił Marszałek, Konwent Seniorów podjął taką decyzję w związku z faktem, że senackie komisje rolnictwa i ustawodawcza nie zakończyły jeszcze prac nad tą ustawą. „Komisje wystąpiły o liczne ekspertyzy,  między innymi do Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego” – mówił prof. Grodzki. Ocenił, że niektóre zapisy nowelizacji są oczywiste i niekontrowersyjne, bo dobrostan i humanitarne traktowanie zwierząt jest wymogiem cywilizacyjnym ale wiele innych zapisów wymaga dogłębnego zbadania i przemyślenia , podobnie jak jej skutki ekonomiczne. Marszałek przypomniał, że Senat zaprosił do dyskusji zarówno zwolenników jak i przeciwników tej ustawy przeciwników,  jest ona także konsultowana z szerokimi kręgami społeczności religijnych. „Staramy się przygotować się do finalnej debaty i głosowania jak najlepiej, na chwilę obecną mogę powiedzieć, że spodziewam się, iż senatorowie zaproponują sporo poprawek” – powiedział Marszałek Senatu.

Prof. Tomasz Grodzki poinformował, że Senat zapozna się także z informacją ministra spraw zagranicznych na temat stanu polskiej dyplomacji. Jak podkreślił, sytuacja międzynarodowa robi się coraz bardziej skomplikowana – Marszałek wymienił tu sytuację na  Białorusi,  konflikt Armenia-Azerbejdżan, wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych czy list 50 ambasadorów akredytowanych w Polsce w kwestii zasad praworządności i równości wszystkich wobec prawa.  „Dlatego poprosiliśmy o tę informację i cieszę się że ona zostanie w Senacie przedstawiona – zaznaczył.

Marszałek Grodzki poinformował, że w porządku obrad 16. posiedzenia Senatu jest też kilkanaście innych punktów, między innymi ustawa o funduszu medycznym, o transporcie kolejowym czy systemie powiadamiania ratunkowego.

 

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

17. posiedzenie Senatu ‒ zapowiedź

26‒29 października 2020 r. odbędzie się 17. posiedzenie Senatu. Zaplanowano na nim m.in. rozpatrzenie nowelizacji, która przewiduje zwolnienie personelu medycznego skierowanego do walki z epidemią z odpowiedzialności karnej za błędy.

Prace w komisjach senackich – 22 października 2020 r.

Komisja Ustawodawcza rozpatrzyła pięć projektów uchwał okolicznościowych dotyczących ustanowienia patronów roku 2021 r. i zdecydowała o rozpoczęciu prac nad podjęciem inicjatywy ustawodawczej dotyczącej nowelizacji ustawy – Kodeks postępowania karnego

26 października Senat zajmie się ustawą o walce z pandemią

Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki poinformował, że Senat zbierze się na posiedzeniu w najbliższy poniedziałek, by rozpatrzeć ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19.