Narzędzia:

Wicemarszałek Senatu Gabriela Morawska-Stanecka na gali 15-lecia Związku Cyfrowa Polska

przedsiębiorczość i praca 25.09.2020
Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka na Gali 15-lecia Związku Cyfrowa Polska (fot. Michał Józefaciuk,Kancelaria Senatu)

Wicemarszałek Senatu Gabriela Morawska-Stanecka uczestniczyła w  gali z okazji 15-lecia Związku Cyfrowa Polska. Wicemarszałek odczytała list Marszałka Senatu prof. Tomasza Grodzkiego  do uczestników gali i debaty o przyszłości i kierunkach cyfryzacji w Polsce i Europie.

„Innowacyjność, nowe technologie oraz cyfryzacja różnych sektorów gospodarki i administracji to kwestie, które łączą ponad podziałami oraz służą podnoszeniu konkurencyjności naszego kraju na arenie międzynarodowej. Kreatywność i zaawansowana myśl technologiczna to priorytety w procesie unowocześniania zarówno polskiej gospodarki jak i usług w sektorze publicznym. Współpraca sektora prywatnego i publicznego jest szczególnie ważna wobec cyfrowych wyzwań najbliższej przyszłości” – napisał m.in. Marszałek Senatu.

Marszałek napisał, iż wierzy, że to wydarzenie, „odbywające się w szczególnie trudnym dla polskiej gospodarki czasie pandemii, stanowić będzie ważny głos w dyskusji na temat wyzwań, jakie stoją obecnie przed rozwojem szeroko rozumianej komunikacji elektronicznej i rozwoju e-usług w naszym kraju. Jesteśmy świadkami szeregu procesów wymagających zastosowania nowych technologii: dalszego rozwoju e-administracji, rozszerzania dostępu do szerokopasmowego internetu, wdrażania sieci 5G, a także podnoszenia świadomości na temat cyberbezpieczeństwa”.

Marszałek zapewnił uczestników wydarzenia, że idea cyfrowej gospodarki jest mu niezwykle bliska. „Doceniam Państwa aktywność i merytoryczny wkład w proces digitalizacji i rozwój nowoczesnych technologii w naszym kraju. Jednocześnie mam świadomość, jak istotne jest
dla przedsiębiorców – nie tylko w branży cyfrowej – stanowienie jasnego i przyjaznego dla biznesu prawa”.  

Marszałek życzył uczestnikom ciekawej debaty, inspirującej do poszukiwania nowatorskich rozwiązań w dziedzinie cyfryzacji.  Pogratulował także laureatowi tegorocznej edycji nagrody „Cyfrowy Orzeł” oraz osobom specjalnie wyróżnionym za działania na rzecz rozwoju nowoczesnych technologii.

Nagrodę Cyfrowy Orzeł 2020 otrzymała pełnomocnik rządu ds. cyfryzacji Justyna Orłowska. Szefowa Programu GovTech została doceniona m.in za usprawnianie dialogu między sektorem publicznym a innowatorami.

Wyróżnienie otrzymał senator Grzegorz Czelej za wspieranie idei cyfryzacji polskiej gospodarki oraz pracy na rzecz rozwoju branży nowoczesnych technologii.
 

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

17. posiedzenie Senatu ‒ zapowiedź

26‒29 października 2020 r. odbędzie się 17. posiedzenie Senatu. Zaplanowano na nim m.in. rozpatrzenie nowelizacji, która przewiduje zwolnienie personelu medycznego skierowanego do walki z epidemią z odpowiedzialności karnej za błędy.

Prace w komisjach senackich – 22 października 2020 r.

Komisja Ustawodawcza rozpatrzyła pięć projektów uchwał okolicznościowych dotyczących ustanowienia patronów roku 2021 r. i zdecydowała o rozpoczęciu prac nad podjęciem inicjatywy ustawodawczej dotyczącej nowelizacji ustawy – Kodeks postępowania karnego

26 października Senat zajmie się ustawą o walce z pandemią

Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki poinformował, że Senat zbierze się na posiedzeniu w najbliższy poniedziałek, by rozpatrzeć ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19.