Narzędzia:

Lista aktualności

22. posiedzenie Senatu – pierwszy dzień

Zakończył się pierwszy dzień obrad.

Prace w komisjach senackich – 24 marca 2021 r.

Obradowały senackie komisje, m.in.: zdrowia, rodziny, regulaminowa, ustawodawcza, praw człowieka.

21. posiedzenie Senatu – trzeci dzień

Senatorowie zakończyli obrady

21. posiedzenie Senatu – drugi dzień

Zakończył się drugi dzień obrad

21. posiedzenie Senatu – pierwszy dzień

17 lutego 2021 r. zakończył się pierwszy dzień 21. posiedzenie Senatu. Izba wznowi obrady 18 lutego o godz. 9.30.

Prace w komisjach senackich – 16 lutego 2021 r.

Obradowały senackie komisje: rolnictwa, spraw zagranicznych, infrastruktury, ustawodawcza, kultury.

Prace w komisjach senackich – 11 lutego 2020 r.

Obradowały senackie komisje praw człowieka i obrony narodowej.

Prace w komisjach senackich – 10 lutego 2021 r.

Obradowały senackie komisje rodziny, budżetu i zdrowia.

Prace w komisjach senackich – 5 lutego 2021 r.

Obradowały połączone komisje: Ustawodawcza oraz Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Prace w komisjach senackich – 2 lutego 2021 r.

Obradowały senackie komisje spraw emigracji i spraw zagranicznych.

Prace w komisjach senackich – 29 stycznia 2021 r.

Obradowały komisje senackie: Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Ustawodawcza.

Prace w komisjach senackich – 28 stycznia 2021 r.

Obradowały senackie komisje, m.in. gospodarki, rodziny, ustawodawcza, samorządu.

Poprzednia strona