Narzędzia:

Wyjazdowe posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

21.06.2022
Fot. Marta Marchlewska-Wilczak, Kancelaria Senatu

We wtorek, 21 czerwca br. w Lublinie odbyło się wyjazdowe posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi poświęcone bezpieczeństwu i jakości żywności. Senatorowie - członkowie komisji dyskutowali na ten temat z ekspertami, przedstawicielami rządu oraz służb weterynaryjnych i inspekcji handlowej.

Otwierając posiedzenie, przewodniczący komisji rolnictwa senator Jerzy Chróścikowski podkreślił, że rolnictwo jest jedną z najważniejszych gałęzi produkcji żywności. „Nie zdajemy sobie z tego sprawy, dopóki nie pójdziemy do sklepu, dlatego dziś chcemy rozmawiać o bezpieczeństwie i jakości żywności” – zaznaczył. Podczas poprzedzającej posiedzenie konferencji prasowej senator Chróścikowski zwrócił uwagę, że Polska słynie z dobrej jakościowo żywności, a woj. lubelskie jest przykładem miejsca, gdzie się taką dobrą żywność produkuje. Zaznaczył, że rolników martwi sytuacja za naszą wschodnią granicą, zastanawiają się, jak będą wyglądać żniwa i czy z powodu wojny w Ukrainie nie zabraknie żywności w Polsce i na świecie. Senator Chróścikowski zapowiedział, że przedmiotem obrad będzie także rolnictwo ekologiczne. Senatorowie podczas wizyty studyjnej 22-23 czerwca odwiedzą także gospodarstwa rolne i zakłady produkcyjne.

Wicemarszałek Senatu RP Marek Pęk powiedział, że Lublin jest najlepszym miejscem do dyskusji na temat polskiego rolnictwa, bo Lubelszczyzna „rolnictwem stoi i z rolnictwa słynie”. Ocenił, że czasy dla rolnictwa są niezwykle trudne, m.in. z powodu wojny w Ukrainie, która grozi kryzysem żywnościowym dla ogromnej części świata. Jak podkreślił wicemarszałek, niesie to ogromne wyzwania dla polskiego rolnictwa, „dla tego segmentu gospodarki, który jest niezwykle ważny dla bezpieczeństwa i suwerenności”.

Wojewoda lubelski Lech Sprawka podkreślił, że 70 proc. powierzchni województwa to użytki rolne, co powoduje, że rolnictwo i przemysł spożywczy to główne gałęzie gospodarki nie tylko na tym obszarze, ale także w skali całego kraju. „Jest to rolnictwo różnorodne, jeśli chodzi o uprawy i hodowlę” – zaznaczył.

Podczas posiedzenia przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi senator Jerzy Chróścikowski uhonorował wojewodę Lecha Sprawkę medalem Senatu.

Prof. Stanisław Krasowicz z Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa z Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach mówił o kierunkach rozwoju produkcji roślinnej w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem woj. lubelskiego. Jego zdaniem woj. lubelskie jest regionem rolniczym, który nie w pełni wykorzystuje warunki pod uprawę. Decydują o tym uwarunkowania przyrodnicze i organizacyjno-ekonomiczne. Problemem jest  m.in. rozdrobnienie gospodarstw, które hamuje konkurencyjność i innowacyjność. W woj. lubelskim jest 173 tys. gospodarstw,  z tego 1,7 proc. powyżej 50 ha. Zdaniem prof. Krasowicza skala decyduje o kosztach produkcji, wykorzystaniu potencjału, wyższych dochodach i zmusza do podnoszenia kwalifikacji. Do poprawy tej sytuacji może przyczynić się rejonizacja produkcji, zrównoważona gospodarka nawozowa, zintegrowana ochrona roślin, alternatywne kierunki działalności rolniczej na terenach problematycznych, kształtowanie świadomości ekologicznej, dobór upraw do warunków przyrodniczych.

Zdaniem przewodniczącego komisji rolnictwa senatora Jerzego Chróścikowskiego  dane statystyczne nie są realne, gdyż nie uwzględniają rzeczywistej sytuacji dotyczącej dzierżawy. Według senatora na 100 ha gruntów 50 ha to grunty dzierżawione. Senator Chróścikowski w tym upatruje problem, gdyż dzierżawcy nie mogą starać się o takie dopłaty jak rolnicy, właściciele gruntów. Gdyby wprowadzić stosowne rozwiązania prawne, to zdaniem senatora, mogłoby zmienić obraz  rolnictwa na Lubelszczyźnie. W ocenie senatora stopień innowacyjności w gospodarstwach na tym terenie jest lepszy niż pokazują to statystyki.

Paweł Niemczuk,główny lekarz weterynarii i Paweł Piotrowski,wojewódzki lekarz weterynarii w Lublinie mówili o hodowli trzody chlewnej w Polsce w kontekście problemów z ASF.  W ich ocenie Polska radzi sobie  z ASF. W tym roku odnotowano w Polsce 4 ogniska tej choroby. Paweł  Niemczuk poinformował o wzmocnieniu finansowym dla  inspekcji weterynaryjnej. Chodzi o to, by inspektorzy wyjaśniali, dawali zalecenia hodowcom dotyczące zasad bezpiecznego chowu zwierząt, zanim zastosują sankcje.

O stanie rolnictwa ekologicznego w 2021 r. i zmianach przepisów prawa w zakresie rolnictwa ekologicznego mówiła Małgorzata Waszewska,dyrektor biura Rolnictwa Ekologicznego i Produktów Regionalnych Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Podkreśliła, że od 2020 r. ponownie rośnie liczba gospodarstw i produkcji ekologicznej w Polsce.  Poinformowała, że obecnie w Polsce jest 21 tyś producentów ekologicznych w tym 20 tyś. gospodarstw ekologicznych. Obecnie uprawę ekologiczną prowadzi się na powierzchni 550 ha. W ostatnich latach maleje uprawa zbóż tymi metodami, a rośnie - owoców i orzechów. Dyrektor Waszewska dodała, że zainteresowanie rozwojem rolnictwa ekologicznego rośnie., bo jest doża liczba zgłoszeń podjęcia takiej produkcji. Dyrektor Waszewska podkreśliła, że bardzo jest oczekiwana ustawa o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej, gdyż od 1 stycznia br. weszły w życie nowe przepisy unijne w tym zakresie. Ustawa ta wdraża przepisy unijne i określa kompetencje Głównej Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Ta inspekcja będzie organem właściwym i kontrolnym produkcji ekologicznej, będzie przekazywać jednostkom certyfikującym zadania w zakresie kontroli urzędowych, będzie odpowiadać za  kontakty z UE i państwami członkowskimi, za kontrole graniczne, będzie przyjmować zgłoszenia o podjęcie działalności.

Podsumowując obrady, wicemarszałek Senatu Marek Pęk powiedział, że jest pod wrażeniem tej eksperckiej dyskusji. „Sytuacja polskiego rolnictwa nie jest łatwa z uwagi na okoliczności międzynarodowe. Potencjalny kryzys żywnościowy, który może zostać spowodowany przez Rosję jeszcze bardziej podkreśla wagę polskiego rolnictwa. Chodzi o to, by wyżywić polskie społeczeństwo i wejść na unijne rynki. To wyzwanie, ale też szansa” – powiedział wicemarszałek. Dodał, że po wielu latach stawiania na rolnictwo wielkoprzemysłowe docenia się obecnie rolnictwo naturalne, oparte na rodzinnym gospodarstwie i tu należy upatrywać nasze szanse.

Posiedzenie komisji poprzedziło otwarcie przez wicemarszałka Senatu Marka Pęka okolicznościowej wystawy „Senat wczoraj i dziś. W 100. rocznicę posiedzenia Senatu II RP”. Jak powiedział wicemarszałek, ukazuje ona, że Izba Wyższa ma wielowiekową tradycję, a dwuizbowość parlamentu jest wpisana w polską historię. Podkreślił także, że Senat ma wielkie zasługi dla rozwoju polskiej państwowości, a senatorowie II RP byli wspaniałymi postaciami o niezwykle ciekawych, a często także tragicznych, związanych z wojnami losach.

 

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Wizyta studyjna Komisji Nadzwyczajnej ds. Klimatu na Pomorzu

W pierwszym dniu wizyty senatorowie obejrzeli wystawę obiektów po recyclingu w Nadbałtyckim Centrum Kultury i odwiedzili Europejskie Centrum Solidarności, w drugim – rozmawiali z badaczami z Uniwersytetu Gdańskiego o zmianach klimatu.

Wyjazdowe posiedzenie Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu

Senatorowie i eksperci dyskutowali w Gdyni o zanieczyszczeniu Morza Bałtyckiego, w tym materiałami niebezpiecznymi. Wyjazdowe obrady komisji to element obchodów przypadającej w tym roku 100. rocznicy pierwszego posiedzenia Senatu II RP.

Prace w komisjach senackich – 21 lipca 2022 r.

Obradowała Komisja Nauki, Edukacji i Sportu.