Narzędzia:

Prace w komisjach senackich – 20 maja 2022 r.

20.05.2022
fot. M. Marchlewska-Wilczak - Kancelaria Senatu

O wyzwaniach związanych z integracją uchodźców wojennych z Ukrainy w Polsce w świetle dotychczasowych doświadczeń dyskutowały komisje: Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą.

Wicemarszałek Senatu Michał Kamiński wyraził zadowolenie z obecności przedstawicieli rządu i samorządu. Jak powiedział, w obliczu tak trudnej sytuacji jesteśmy dumni z reakcji Polaków i dobrze, że można w Senacie rozmawiać, jak tę pomoc jeszcze usprawnić.  Mówił, że tak duże zainteresowanie tym posiedzeniem komisji wskazuje, że jest to bardzo ważny temat. Przewodniczący Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą senator Kazimierz Michał Ujazdowski powiedział, że w sytuacjach nadzwyczajnych dobra polityka i legislacja wymaga dialogu z udziałem partnerów społecznych, wszystkich osób zaangażowanych w daną sprawę, ekspertów naukowych i  świata samorządowego. Przewodniczący Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej senator Jan Filip Libicki wskazał, że komisje senackie tworzą przestrzeń do dyskusji dla różnych środowisk, którym byłoby się trudno spotkać w innych okolicznościach. Dlatego zaproponował cykliczne spotkania, co pół roku, poświęcone temu tematowi, aby monitorować sytuację i omawiać nowe zagadnienia, które się pojawią. Zapowiedział zebranie i przekazanie wniosków z dzisiejszej dyskusji stronie rządowej.

Sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Paweł Szefernaker przedstawił działania rządu dotyczące wsparcia uchodźców z Ukrainy. Mówił, że obecnie kończy się pierwszy etapu pomocy humanitarnej, która miała charakter doraźny. Rozpoczyna się etap pomocy systemowej, która ma wspomóc Ukraińców w zaadaptowaniu się w naszym kraju. Zapowiedział, że do 1 lipca zostaną opracowane propozycje m.in. dotyczące rynku pracy, edukacji i opieki nad dziećmi. Są one opracowywane przez zespół rządowo-samorządowy, który dba, aby Polacy nie odebrali ich jako krzywdzących dla siebie. Wskazał najważniejsze aspekty dotychczasowej pomocy: tworzenie punktów recepcyjnych, bezpłatny transport, punkty informacyjne na dworcach PKP, organizację zbiorowego zakwaterowania, z którego skorzystało 354 tys. osób, nadawanie numerów PESEL. Sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki Tomasz Rzymkowski wskazał, że 197116 dzieci i młodzieży z Ukrainy jest już w polskim systemie oświaty: ok. 41 tys. w przedszkolach, 139 tys. w szkołach podstawowych i ponad 16 tys. w szkołach ponadpodstawowych. Część dzieci i młodzieży, których rodzice chcą powrócić po wojnie do swojego kraju, uczy się obecnie zdalnie, łącząc się ze szkołami na Ukrainie. Im wyższy rocznik, tym więcej osób uczęszcza do oddziałów przygotowawczych – intensywnie uczą się języka polskiego, by od września mogły rozpocząć naukę w klasach z polskimi rówieśnikami.

Prof. Maciej Duszczyk z Uniwersytetu Warszawskiego zgodził się, że musimy unikać wykorzystywania systemu świadczeń społecznych i walczyć z przekonaniem, że Ukraińcy otrzymują większe wsparcie niż Polacy. Warto już myśleć także o napięciach, które pojawiają się między nie tylko Polakami i Ukraińcami, lecz również między samymi Ukraińcami, którzy przybywają do Polski w różnym czasie. Jako przedstawiciel samorządów wypowiedział się prezydent Sopotu Jacek Karnowski. Wskazał on kilka potrzeb wymagających systemowych rozwiązań. Wśród nich wymienił m.in. pokrycie kosztów pobytu dzieci z Ukrainy w przedszkolach, czy długofalowy program budowy i adaptacji budynków edukacyjnych  i mieszkalnych, a także zwiększenie nakładów i umów ryczałtowych w służbie zdrowia. Wskazał, że bardzo ważne jest przyspieszenie wydawania pozwoleń na prace pracownikom medycznym z Ukrainy.

Przedstawiciele organizacji społecznych mówili o organizowaniu nie pomocy w bardzo szerokim zakresie od pierwszych dni wojny na Ukrainie. Wskazywali na potrzeby, m.in. edukacji samych organizacji w zakresie pracy z migrantami. Podkreślali, że to praca bardzo obciążająca psychicznie, ponieważ często świadczy się pomoc osobom  po traumatycznych przeżyciach. Wskazywali, że coraz większym problemem jest zapewnienie uchodźcom zakwaterowania. Wedłuch ich oceny kwestia ta wymaga systemowego rozwiązania.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Spotkanie senatorów demokratycznej większości z liderami opozycji

29 czerwca br. senatorowie wraz z liderami ugrupowań tworzących demokratyczną większość w Izbie Wyższej dyskutowali o dalszej współpracy oraz o bieżącej sytuacji w kraju.

Prace w komisjach senackich – 29 czerwca 2022 r.

Obradowały senackie komisje: budżetu, ustawodawcza, nauki, praw człowieka, samorządu, obrony i infrastruktury.

Wizyta irańsko-polskiej grupy parlamentarnej

Deputowani spotkali się w Senacie z członkami Komisji Spraw Zagranicznych i UE oraz Polsko-Irańskiej Grupy Przyjaźni. Przewodniczący obu Grup podpisali wspólne oświadczenie upamiętniające pomoc Iranu dla armii gen. Andersa.