Narzędzia:

Prace w komisjach senackich – 16 marca 2022 r.

16.03.2022
Komisja Zdrowia (fot. Marta Marchlewska-Wilczak, Kancelaria Senatu)

Komisja Zdrowia rozpatrzyła ustawę o wyrobach medycznych i wniesie o jej przyjęcie z poprawkami legislacyjnymi i doprecyzowującymi.

Wątpliwości senatorów budziły zapisy dotyczące reklamy wyrobów medycznych. Pytali, co jest, a co nie jest reklamą, co ją różni od informacji dla pacjenta, jakie są jej formy i kto może się nią zajmować.

Uwagi do ustawy i propozycje zmian przedstawili Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu i senator Ewa Matecka.  

Ustawa o wyrobach medycznych zastąpi obecnie obowiązującą ustawę z 2010 r. Ma zapewnić właściwe stosowanie unijnych rozporządzeń w sprawie wyrobów medycznych i wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro. Reguluje zasady używania i utrzymywania wyrobów medycznych, zasady i tryb przeprowadzania inspekcji badania klinicznego wyrobu medycznego, zasady reklamowania wyrobów medycznychW ustawie określono także obowiązki podmiotów gospodarczych, instytucji zdrowia publicznego, podmiotów wykonujących działalność leczniczą, osób wykonujących zawody medyczne oraz innych podmiotów, także uprawnienia, obowiązki i zadania organów.

Komisja Obrony Narodowej będzie rekomendowała Senatowi przyjęcie bez poprawek ustawy o obronie Ojczyzny. Senat zajmie się tą ustawą  w czwartek, 17 marca br., w ostatnim dniu 38. posiedzenia.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek na posiedzeniu komisji zgłosili senatorowie Bogdan Zdrojewski, Krzysztof Kwiatkowski, Krzysztof Brejza oraz Marek Martynowski. „Zdajemy sobie sprawę z niedoskonałości ustawy, ale znajdujemy się w szczególnym momencie historycznym, gdy wojna toczy się u naszych bram, dlatego zrobimy wszystko, by zagwarantować bezpieczeństwo naszej ojczyźnie” – powiedział senator Brejza.

Senackie Biuro Legislacyjne zgłosiło liczne uwagi do ustawy. Jednak, zdaniem senatora Zdrojewskiego, nie mają one charakteru dewastującego ustawę i po jej uchwaleniu można ją nowelizować. „Sytuacja jest nadzwyczajna, musimy zwiększyć nasze bezpieczeństwo i to wymaga zgody politycznej i szybkiego przyjęcia ustawy” – powiedział senator Zdrojewski . 

Za przyjęciem ustawy bez poprawek było 10 senatorów z komisji, nikt nie był przeciwko, jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Wojciech Skurkiewicz podkreślił, że wojna w Ukrainie przyspieszyła prace nad tą ustawą. Ma ona charakter kodeksowy, zastępuje to, co było w 14 ustawach, znosi zapisy sięgające czasów PRL-u. Ustawa przewiduje: zwiększenie liczebności wojska do 300 tys. żołnierzy, w tym 50 tys. w wojskach obrony terytorialnej, zwiększenie wydatków na obronność – 3 proc. PKB od 2023 r. tj. ok 80 mld zł, modernizację polskiej armii – m.in. zakup samolotów F35. Zdaniem wiceministra Skurkiewicza sprzęt ma się pojawić szybciej i w większej ilości. Dodatkowo na zbrojenia zostanie przeznaczony specjalny fundusz modernizacji. Wyposażenie armii ma pochodzić z rodzimego przemysłu obronnego i z zakupów zagranicznych. Wiceminister zaznaczył, że ustawa przyspiesza proces rekrutacji żołnierzy, zakłada też wprowadzenie nowego rodzaju służby – dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej.

Wiceminister pytany o to, czy będą sprawozdania przed parlamentem z wydatków z Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych powiedział, że ustawa przewiduje składanie takich sprawozdań przed sejmową komisją, natomiast plan modernizacji jest dokumentem niejawnym i w związku z tym może zostać przedstawiony senatorom na niejawnym posiedzeniu komisji. Senatorowie pytali także, czy gotowe są rozporządzenia do ustawy. Wiceminister Skurkiewicz powiedział, że ustawa wymaga 160 aktów wykonawczych, obecnie jest przygotowanych 10 najważniejszych. Pozostałe rozporządzenia będą obowiązywały w obecnej formie przez 18 miesięcy.

Wiceminister Wojciech Skurkiewicz podziękował senatorom za współpracę i zgodę ponad podziałami. Podkreślił, że to ostatni moment, aby budować bezpieczeństwo Polski.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Prace w komisjach senackich – 18 maja 2022 r.

Obradowały senackie komisje m.in.: rodziny, spraw zagranicznych, środowiska, ustawodawcza, praw człowieka.

Prace w komisjach senackich – 17 maja 2022 r.

Obradowały senackie komisje: gospodarki, rolnictwa, nauki, infrastruktury, rodziny, środowiska, kultury.

Prace w komisjach senackich – 16 maja 2022 r.

Obradowała Komisja Zdrowia.