Narzędzia:

Prace w komisjach senackich – 22 lutego 2022 r.

22.02.2022
Komisja Nadzwyczajna ds. Klimatu (fot. T. Ozdoba - Kancelaria Senatu)

Komisja Nadzwyczajna ds. Klimatu przyjęła stanowisko w sprawie konieczności dokonania zmian prawnych zapewniających zrównoważone wykorzystanie biomasy drzewnej w produkcji energii oraz stanowisko w sprawie sytuacji w sektorze usług leśnych na rzecz Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.

Podczas posiedzenia senatorowie zapoznali się z raportem „Lasy do spalenia. Prawdziwa cena bioenergii” opracowanym przez stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot. W wyniku analizy zaprezentowanych w dokumencie informacji przyjęte zostało stanowisko, w którym czytamy, że komisja „dostrzega zagrożenia związane z szybko rosnącym wykorzystaniem biomasy drzewnej w produkcji energii. W ocenie Komisji aby zminimalizować wskazane zagrożenia dla klimatu i środowiska należy zapewnić zrównoważone wykorzystanie biomasy drzewnej w produkcji energii”. W dalszej części stanowiska Komisja wskazała szczegółowe działania legislacyjne, jakie powinna podjąć Rada Ministrów w ustawie z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii.

W kolejnym dokumencie czytamy, że komisja „wyraża zaniepokojenie sytuacją przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie gospodarki leśnej na rzecz Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. Stan tego sektora – jako ważnego ogniwa gospodarki narodowej – wymaga natychmiastowej interwencji w  zakresie zasad funkcjonowania”.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Prace w komisjach senackich – 18 maja 2022 r.

Obradowały senackie komisje m.in.: rodziny, spraw zagranicznych, środowiska, ustawodawcza, praw człowieka.

Prace w komisjach senackich – 17 maja 2022 r.

Obradowały senackie komisje: gospodarki, rolnictwa, nauki, infrastruktury, rodziny, środowiska, kultury.

Prace w komisjach senackich – 16 maja 2022 r.

Obradowała Komisja Zdrowia.