Narzędzia:

Prace w komisjach senackich – 24 listopada 2021 r.

legislacja 24.11.2021
Komisje: Nauki, Edukacji i Sportu oraz Samorządu Terytorialnego i Administracji (fot. Marta Marchlewska-Wilczak, Kancelaria Senatu)

Komisje: Nauki, Edukacji i Sportu oraz Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej będą rekomendowały Senatowi przyjęcie bez poprawek ustawy o wsparciu przygotowania III Igrzysk Europejskich w 2023 r.

Omawiając ustawę, podsekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych Andrzej Śliwka powiedział, że III Igrzyska Europejskie w 2023 r. będą pierwszą w Polsce multidyscyplinarną imprezą sportową rozgrywaną na terenie Unii Europejskiej. „Poza ewentualnymi sukcesami sportowymi igrzyska będą się wiązać ze wzmocnieniem polskiej marki na arenie europejskiej, co powinno dać również bodziec rozwojowy w obszarze turystyki, jak i inwestycji zagranicznych” – podkreślił wiceminister. Program igrzysk obejmuje 19 dyscyplin sportowych, w przypadku sześciu dyscyplin igrzyska będą miały rangę mistrzostw Europy oraz będą się wiązały z kwalifikacjami do igrzysk olimpijskich w Paryżu.

Do najważniejszych przepisów ustawy wiceminister Śliwka zaliczył te, które określają warunki realizacji przedsięwzięć w zakresie projektowania, budowy, przebudowy lub remontu stadionów i innych obiektów budowlanych niezbędnych do przeprowadzenia igrzysk. W przepisach wskazano też podmioty, które będą mogły realizować te przedsięwzięcia, określono sposób finansowania kosztów realizacji igrzysk oraz przygotowania i realizacji przedsięwzięć, doprecyzowano zasady udzielania i realizacji zamówień publicznych podmiotom realizującym przedsięwzięcia niezbędne do przeprowadzenia igrzysk, a także zasady utworzenia i działania spółki celowej oraz warunki, jakie musi spełnić umowa o powierzeniu tej spółce realizacji zadań związanych z przygotowaniami do igrzysk. W ustawie wprowadza się także szereg istotnych uproszczeń w procedurach administracyjnych, jakie będą mogły mieć zastosowanie.

Wiceminister podkreślił, że w celu zabezpieczenia środków na finansowanie niektórych kosztów organizacji igrzysk oraz w ustawie została wskazana kwota 160 mln zł przeznaczona m.in. na pokrycie kosztów licencyjnych na rzecz EOC (Europejskiego Komitetu Olimpijskiego).

Biorący zdalny udział w posiedzeniu prezydent Krakowa Jacek Majchrowski podkreślił, że zaangażowanym w przygotowania do igrzyska samorządom zależy na jak najszybszym wejściu w życie wszystkich niezbędnych aktów prawa – zarówno ustawy, jak i rozporządzenia.

W trakcie dyskusji senatorowie pytali m.in. o zasadność inwestowania w budowę obiektów sportowych, a także o to, czy będą one wykorzystywane po zakończeniu igrzysk. Wiceminister Andrzej Śliwka wskazał, że planowane inwestycje będą się koncentrowały na wykorzystaniu w jak największym stopniu i modernizacji już istniejącej infrastruktury sportowej, m.in. stadionu Wisły Kraków. Planowane są także inwestycje w infrastrukturę miejską.

Komisja Środowiska zapoznała się z informacją minister klimatu i środowiska Anny Moskwy na temat zadań priorytetowych i planu pracy resortu. Senatorowie poznali plany uruchomienia nowych programów priorytetowych, a także opracowania związancyh z nimi aktów prawnych. Poznali także planowane działania ukierunkowane m.in. na realizację unijnych dyrektyw i zobowiązań Polski i na negocjowanie ostatecznych ram porozumień między państwami wspólnoty w zakresie ochrony klimatu, transformacji energetycznej, redukcji niskiej emisji, ochrony bioróżnorodności czy gospodarki odpadami.

Członkowie komisji poznali m.in. plany resortu opracowania aktów prawnych. Jeden z pakietów w zakresie ochrony przyrody zawiera projekt ustawy dotyczący parków narodowych. Zakłada on centralizacje parków narodowych i zastąpienie obecnych 23 podmiotów jednym, który w założeniach resortu, miałby wspólne władze i budżet. Miałoby to pomóc w pozyskiwaniu funduszy unijnych i w zarządzaniu. Projekt jest obecnie przed etapem konsultacji międzyresortowych. Kolejny projekt zakłada utworzenie centralnego azylu dla zwierząt. Ma on powstać na gruntach skarbu państwa pod Warszawą, w miejscowości Warszawianka w gminie Lesznowola. W planach ministerstwa jest także uruchomienie systemu kaucyjnego, umożliwiającego odzyskiwanie większej ilości cennych surowców ze szklanych i plastikowych butelek.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Posiedzenie parlamentarnych zespołów ds. transplantacji i ds. dzieci

Zastosowanie innowacyjnych technik i edukacja społeczeństwa mogą zapewnić rozwój polskiej transplantacji – to wnioski z debaty na posiedzeniu parlamentarnych zespołów ds. transplantacji i dzieci.

Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu

27 stycznia br. Szef Kancelarii Senatu złożył w imieniu Marszałka Senatu RP wieniec przed Pomnikiem Bohaterów Getta w Warszawie.

Zachodniopomorski Zespół Parlamentarny za zmianą nazwy Akademii Morskiej w Szczecinie

Zachodniopomorski Zespół Parlamentarny postanowił zarekomendować zmianę nazwy Akademii Morskiej w Szczecinie na Politechnikę Morską.