Narzędzia:

Prace w komisjach senackich – 10 listopada 2021 r.

legislacja 10.11.2021
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (fot. Grzegorz Krzyżewski)

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzyła ustawę o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników i wniesie o jej przyjęcie bez poprawek.

Omawiając ustawę, wiceminister rolnictwa Ryszard Bartosik zaznaczył, że jest ona elementem Polskiego Ładu w części dotyczącej rolnictwa. Jak mówił, ustawa będzie sprzyjać skróceniu łańcucha dostaw, ułatwi dostęp do produktów wytworzonych przez małych, lokalnych producentów rolnych poprzez oferowanie ich w atrakcyjnych miejscach. Ustawa przewiduje, że w piątki i soboty rolnicy będą mogli sprzedawać swoje produkty rolne i spożywcze oraz wyroby rękodzieła w wyznaczonych przez gminy miejscach. Ponadto będą zwolnieni w te dni z opłaty targowej.

Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu nie zgłosiło uwag do ustawy.

Podczas tego posiedzenia senatorowie zapoznali się też z informacją ministra rolnictwa i rozwoju wsi na temat aktualnego, po konsultacjach społecznych, stanu przygotowania projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej (PS WPR) na lata 2023–2027. Wicepremier, minister rolnictwa Henryk Kowalczyk poinformował, że projekt był 2-krotnie przedstawiany do konsultacji publicznych. Pierwszy etap trwał od 18 grudnia 2020 r. do 1 lipca 2021 r., drugi zaś od 30 lipca 2021 do 15 września 2021 r. Zaznaczył, że podczas konsultacji wpłynęło kilka tysięcy uwag, propozycji zmian i postulatów. Część z nich została uwzględniona, a także robocze uwagi Komisji Europejskiej, przekazane w październiku 2021 r. Projekt dostosowano też do rozwiązań Polskiego Ładu dotyczących inwestycji infrastrukturalnych na wsi. „Zdjęliśmy środki na infrastrukturę wodno-kanalizacyjną i drogową, bo są zapisane w Polskim Ładzie, ale zostawiliśmy środki na oczyszczalnie przydomowe” – wyjaśnił minister rolnictwa. Poinformował też, że w resorcie rolnictwa prowadzone są prace związane z formalnym przyjęciem projektu przez Radę Ministrów. Zapewnił, że projekt PS WPR zostanie przekazany do zatwierdzenia przez Komisję Europejską przed 1 stycznia 2022 r. Poinformował, że najwięcej środków w ramach PS WPR zaproponowano na interwencje w formie płatności do powierzchni. „Gospodarstwa o powierzchni do 50 ha otrzymają płatność trochę wyższą niż średnia unijna” – podkreślił.

Dyskusję nad Planem Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 senatorowie będą kontynuować na następnym posiedzeniu komisji.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Spotkanie przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych i UE z kandydatem opozycji na premiera Węgier

Senator Bogdan Klich i Peter Marki-Zay rozmawiali m.in. o sytuacji w obu krajach, relacjach polsko-węgierskich i zbliżających się wyborach parlamentarnych na Węgrzech.

Wizyta studyjna Komisji Nadzwyczajnej ds. Klimatu w Tychach

Senatorowie zapoznali się m.in. z ekologicznymi formami produkcji energii w tym mieście, dyskutowali także z samorządowcami i ekspertami o rozwiązaniach proekologicznych.

W Senacie dyskutowano na temat kondycji polskiej gospodarki

Gospodarka oparta na wiedzy zapewnia jej prawidłowy i sukcesywny rozwój – to najważniejszy wniosek z debaty „Dokąd zmierza polska gospodarka – piasek w tryby rozkręconej gospodarki rynkowej”.