Narzędzia:

Prace w komisjach senackich – 10 września 2021 r.

10.09.2021
Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej (fot. Marta Marchlewska-Wilczak, Kancelaria Senatu)

Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej na posiedzeniu 10 bm. poparła stanowisko rządu w sprawie budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok 2022, które przedstawił wiceminister finansów Piotr Patkowski. Podział środków zakłada obniżenie przygotowanego projektu budżetu o 1,4 mld euro w środkach na zobowiązania oraz o 724 mln euro w środkach na płatności przy zachowaniu zadań związanych ze zwiększaniem unijnej polityki spójności i rolnictwa.

Oba działy w płatnościach obejmują 1/3 środków budżetu unijnego oraz wspierania konkurencyjności. Priorytetami wydatków w 2022 r. są aktywności związane ze wspieraniem zielonej i cyfrowej transformacji, a także ochroną zdrowia poprzez stworzenie kompleksowych rozwiań zapobiegających przyszłym kryzysom zdrowotnym, w tym działania wzmacniające i wspierające narodowe systemy zdrowia.

Senator Kazimierz Kleina poinformował, że  „budżet na rok 2022 będzie drugim budżetem w ramach wieloletnich ram finansowych na lata 2021-2027 i został ukształtowany zgodnie z przejętymi ramami”.

Senator Klich pytał o wysokość planowanych środków na zadanie „Bezpieczeństwo i obrona”, w szczególności na Europejski Fundusz Obronny oraz ochronę granic zewnętrznych.

Minister Patkowski poinformował, że plan wydatków działu V „Bezpieczeństwo i obrona” w stosunku do wydatków w roku 2021 wzrósł o 4,4 proc., na Europejski Fundusz Obronny  - o 0,4 proc., zaś wydatki zaplanowane na dział IV „Migracje i zarządzanie granicami” wzrosły o przeszło 50 proc.

Członkowie Komisji zapoznali się również ze stanowiskiem Rządu o projekcie wniosku dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie kredytów konsumenckich. Celem projektu zmiany dyrektywy o kredycie konsumenckim jest stworzenie wysokich standardów ochrony konsumentów i sprzyjanie rozwojowi wewnętrznych rynków kredytowych poprzez doprecyzowanie już obecnych przepisów i rozwiązań oraz poprawa skutecznego działania i dostosowania do nowych technologii (transformacja cyfrowa). Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt zmian wraz z uwagami rządu.

Ponadto komisja zapoznała się z wnioskiem dotyczącym decyzji Rady w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej i tymczasowego stosowania Umowy o partnerstwie między Unią Europejską, z jednej strony, a członkami Organizacji Państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (OACPS), z drugiej strony – COM(2021) 312. Komisja poparła projekt umowy w przedłożonej formie.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Wicemarszałkini Senatu RP na inauguracji „XXI Dni NATO w Ostrawie”

Wicemarszałkini Senatu RP Gabriela Morawska-Stanecka wzięła udział w inauguracji Dni NATO w Ostrawie m.in w Konsulacie Generalnym RP

Szef Kancelarii Senatu oddał hołd ofiarom sowieckiej agresji na Polskę

Szef Kancelarii Senatu w imieniu Marszałka Senatu RP wziął udział w uroczystości upamiętniającej 82. rocznicę agresji sowieckiej na Polskę.

Wicemarszałek Senatu RP na gali z okazji rocznicy odbudowy Zamku Królewskiego

Wicemarszałek Senatu Bogdan Borusewicz uczestniczył w upamiętnieniu 50-lecia odbudowy Zamku Królewskiego w Warszawie.