Narzędzia:

Prace w komisjach senackich – 6 sierpnia 2021 r.

06.08.2021
Posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich (fot. Hubert Pielas, Kancelaria Senatu)

Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Kancelarii Senatu na rok 2022.

Główne założenia projektu budżetu przedstawił Szef Kancelarii Senatu Adam Niemczewski. Dochody Kancelarii Senatu zaplanowano na poziomie 125 tys. zł, a wydatki – w kwocie 138 mln 23 tys. zł, w tym 10 mln zł z przeznaczeniem na zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą. „Przewidzieliśmy (…) środki na opiekę nad Polonią, ponieważ zobowiązuje nas do tego ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie” – wyjaśnił szef Kancelarii Senatu. Największą grupę stanowią wydatki jednostek budżetowych – w wysokości 97 mln 420 tys. zł, w 2022 r. wzrosną one o 16,9 procenta w związku ze zwiększeniem środków na wynagrodzenia osobowe i pochodne, wzrostem cen towarów i usług, w tym energii elektrycznej, oraz wzrostem wydatków na obsługę informatyczną senatorów. Na wydatki majątkowe zaplanowano 3 mln 191 tys. zł. „Na rok 2022 zaplanowaliśmy budowę windy w budynku Senatu, ponieważ obecnie jest tylko jedna i zdarzało się, że senatorowie korzystający z wózków inwalidzkich utknęli w tej windzie” – dodał minister Niemczewski.

W dyskusji senator Marek Borowski pytał m.in. o wzrost wydatków na pokrycie uposażeń i diet senatorskich, a także o to, o ile procent zgodnie z projektem budżetu mają wzrosnąć wszystkie pozostałe wydatki ogółem – po odliczeniu wydatków na diety i uposażenia. Minister Niemczewski wyjaśnił, że w 2022 r. wydatki na uposażenia i diety parlamentarne wyniosą ok. 21,5 miliona zł; wzrost wszystkich pozostałych wydatków ogółem w stosunku do roku poprzedniego ma wynieść ok. 9 proc. Senator Borowski zwrócił uwagę, że w związku ze zwiększeniem uposażeń parlamentarzystów budżet Kancelarii Senatu wzrośnie ogółem o 26 proc. w stosunku do roku ubiegłego. Zaznaczył, że wstrzyma się od głosu w trakcie opiniowania projektu budżetu, ponieważ popiera sejmowy projekt ustawy o odłożeniu podwyżki uposażeń do początku następnej kadencji parlamentu.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Otwarcie wystawy „Prasa Komitetu Obrony Robotników”

Na wystawie prezentowane są czasopisma i wydawnictwa podziemne ze zbiorów Wicemarszałka Senatu RP Bogdana Borusewicza, ówczesnego działacza KOR.

Prace w komisjach senackich – 21 września 2021 r.

Obradowała Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności.

Prace w komisjach senackich – 20 września 2021 r.

Obradowała Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.