Narzędzia:

Prace w komisjach senackich – 25 maja 2021 r.

zdrowie 25.05.2021
Komisja Zdrowia (fot. Michał Józefaciuk - Kancelaria Senatu)

Komisja Zdrowia debatowała o miejscu ochrony zdrowia w Krajowym Planie Odbudowy (KPO). Senatorowie zapoznali się z propozycjami Ministerstwa Zdrowia po wprowadzeniu wcześniej zgłaszanych uwag i zgłosili szereg własnych postulatów.

„Priorytetem w KPO ma być zdrowie, jednak uważamy, że ilość środków na ten cel jest za niska” – oceniła przewodnicząca Komisji Zdrowia senator Beata Małecka-Libera. Zwróciła uwagę, że minister zdrowia wielokrotnie zapewniał, iż szczegóły wydatków na ochronę zdrowia zostaną zawarte w ustawie wdrożeniowej i że pojawi się strategia ochrony zdrowia z perspektywą na lata. Przewodnicząca komisji apelowała, by dyskusja na ten temat mogła się odbyć zanim strategia przybierze kształt ostateczny. „To jest ogromnie ważne, abyśmy mogli mówić o wieloletniej polityce dotyczącej zdrowia społeczeństwa i żebyśmy mogli w niej zawrzeć wszystkie priorytetowe wyzwania, o których dzisiaj była mowa” – podsumowała przewodnicząca komisji Beata Małecka-Libera.

Z informacji przedstawionych przez podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Sławomira Gadomskiego wynika, że 18% funduszy z KPO ma być przeznaczone na ochronę zdrowia, z czego 13% na część grantową. Środki mają być wykorzystane w 5 obszarach: infrastruktura (w tym 3 mld zł na rzecz szpitali powiatowych), transformacja cyfrowa, wsparcie kadrowe, wzmocnienie zaplecza naukowego oraz rozwój sektora leków i wyrobów medycznych.

Senatorowie dopytywali o szczegóły podziału środków, w szczególności proporcje części grantowej i pożyczkowej oraz podział na poszczególne cele. Zarówno członkowie komisji, jak i obecni na posiedzeniu eksperci zwracali uwagę, że zaproponowane przez ministerstwo rozwiązania dotyczące wsparcia kadrowego nie spełnia swojego zadania. W ich opinii nie wystarczy wzrost wydatków na inwestycje w uczelnie medyczne i zwiększenie limitów na studiach medycznych, ponieważ nie gwarantuje to, że wykwalifikowana kadra medyczna nie wyjedzie za granicę. Najważniejsze jest zatem stworzenie przedstawicielom zawodów medycznych konkurencyjnych warunków pracy w kraju. Uczestnicy posiedzenia podkreślali także, że brakuje kadry dydaktycznej na kierunkach medycznych. Komisja zgodziła się także z uwagami prof. Roberta Fisiaka, aby uznać za priorytetowe zwiększenie finansowania szpitali i oddziałów zakaźnych oraz położenie nacisku na profilaktykę chorób zakaźnych.

Senator Ewa Matecka zaapelowała, aby częścią pożyczkową nie obarczać samorządów. Wskazała, że beneficjentem tej części mogłyby być spółki skarbu państwa, które nie powinny mieć problemów w spłacie zobowiązań. Senator Alicja Chybicka zwróciła uwagę, że w większym stopniu KPO powinien realizować cel budowania odporności antykrysyzowej Polski w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli. Wskazała, że system podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) w czasie pandemii przestał funkcjonować, co miało katastrofalne skutki dla wielu Polaków. Jej zdaniem to właśnie uodpornienie całego systemu POZ na tego typu sytuacje jest jednym z obszarów, który powinien zostać dobrze zabezpieczony przed kolejnymi kryzysami w przyszłości. Senator Agnieszka Gorgoń-Komor zwróciła uwagę, że po pandemii należy przeprowadzić gruntowną analizę, co nie zadziałało w obecnym systemie, a wnioski uwzględnić przy realizacji KPO. Jej zdaniem środki z Funduszu Odbudowy nie powinny mieć charakteru doraźnego i być wykorzystywane jako „łatanie dziur” w budżecie, w którym środki na ochronę zdrowia są bardzo niskie.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Wicemarszałkini Senatu RP na inauguracji „XXI Dni NATO w Ostrawie”

Wicemarszałkini Senatu RP Gabriela Morawska-Stanecka wzięła udział w inauguracji Dni NATO w Ostrawie m.in w Konsulacie Generalnym RP

Szef Kancelarii Senatu oddał hołd ofiarom sowieckiej agresji na Polskę

Szef Kancelarii Senatu w imieniu Marszałka Senatu RP wziął udział w uroczystości upamiętniającej 82. rocznicę agresji sowieckiej na Polskę.

Wicemarszałek Senatu RP na gali z okazji rocznicy odbudowy Zamku Królewskiego

Wicemarszałek Senatu Bogdan Borusewicz uczestniczył w upamiętnieniu 50-lecia odbudowy Zamku Królewskiego w Warszawie.