Narzędzia:

Prace w komisjach senackich – 11 lutego 2020 r.

11.02.2021
Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (fot. Marta Marchlewska-Wilczak, Kancelaria Senat)

Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji rozpatrzyła 12 petycji i postanowiła kontynuować prace nad petycjami dotyczącymi prawa konsularnego, wekslowego i czekowego. Petycje P10-48/20-1 i P10-48/20-2 zostały wniesione do Senatu 11 i 12 kwietnia 2020 r. Ich autor postuluje usunięcie z ustaw nieaktualnych zapisów i wprowadzenie zmian, których celem jest zapewnienie spójności przepisów.

Komisja Obrony Narodowej będzie rekomendowała Senatowi przyjęcie bez poprawek  nowelizacji ustawy o ochronie osób i mienia oraz ustawy o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych. Nowela ma na celu umożliwienie sprawowania nadzoru przez Żandarmerię Wojskową działającą w imieniu  Ministerstwa Obrony Narodowej nad specjalistycznymi uzbrojonymi formacjami ochronnymi (SUFO) strzegącymi obiektów wojskowych.

Jak powiedział wiceminister obrony Wojciech Skurkiewicz, efektem tej noweli ma być wyeliminowanie nieprawidłowości ujawnianych przez Żandarmerię Wojskową w toku kontroli zadań wykonywanych przez SUFO. W noweli wskazano zakres nadzoru nad SUFO sprawowanego przez Ministra Obrony Narodowej za pośrednictwem  komendanta głównego Żandarmerii Wojskowej. Nadzór dotyczy organizacji, zasad działania, uzbrojenia i wyposażenia, współpracy z innymi formacjami i służbami oraz zgodności aktualnego stanu ochrony jednostki z planami.

Minister pytany o jakiego rodzaju nieprawidłowości chodzi powiedział, że  „głównie o naruszenia przepisów o czasie pracy, braki w wyposażeniu i wyszkoleniu pracowników specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych, które mogą skutkować pogorszeniem jakości ochrony, a przecież jednostki te zabezpieczają ważna infrastrukturę”.

Zgodnie z nowelą kontrolujący będą mieli prawo do wstępu na teren obszarów i obiektów objętych ochroną, żądania wyjaśnień, dostępu do dokumentacji ochronnej, wstępu na teren siedziby przedsiębiorcy prowadzącego działalność ochronną oraz wydawania pisemnych zaleceń zmierzających do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości i dostosowania działalności firmy ochroniarskiej do przepisów prawa. Przebieg czynności nadzoru będzie można rejestrować.

W trakcie debaty senatorowie wskazywali na potrzebę całościowego uregulowania ustawowego kwestii nadzoru nie tylko nad SUFO, ale także w odniesieniu do policji i Straży Granicznej, których uprawnienia nadzorcze znajdują się w rozporządzeniach.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Prace w komisjach senackich – 4 marca 2021 r.

Obradowały senackie komisje: praw człowieka, ustawodawcza, spraw zagranicznych i samorządu terytorialnego.

Prace w komisjach senackich – 3 marca 2021 r.

Obradowały senackie komisje zdrowia oraz spraw zagranicznych i UE.

Obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

Na Cmentarzu Wojskowym w Warszawie uczczono pamięć żołnierzy powojennego podziemia antykomunistycznego.