Narzędzia:

Prezentacja senackiej inicjatywy ustawodawczej ws. pomocy dla przedsiębiorców

przedsiębiorczość i praca 22.12.2020
Prezentacja senackiej inicjatywy ustawodawczej ws. pomocy dla przedsiębiorców (fot. Kancelaria Senatu)

Marszałek Senatu prof. Tomasz Grodzki wraz z przewodniczącym Komisji Ustawodawczej senatorem Krzysztofem Kwiatkowskim, wicemarszałkiem Sejmu Piotrem Zgorzelskim i posłanką Małgorzatą Prokop-Paczkowską zaprezentowali na konferencji prasowej w Senacie projekt tzw. specustawy odszkodowawczej, która określi podstawy, zakres i tryb wyrównywania strat majątkowych przedsiębiorców, które powstały w następstwie ograniczenia wolności i praw człowieka i obywatela w czasie stanu epidemii COVID-19.

„Demokratyczna większość w Senacie i opozycja w Sejmie stara się ulżyć przedsiębiorcom, różnym branżom, w różny sposób, tak aby ci, których pandemia dotyka pod względem zdrowotnym, a tych jest niestety coraz więcej, nie cierpieli również pod względem gospodarczym. A skutki gospodarcze stają się szczególnie bolesne dla wielu branż" – powiedział Marszałek Senatu prof. Tomasz Grodzki. Ocenił, że projekt jest „kolejnym daniem szansy rządowi, aby zainteresował się losem przedsiębiorców". Zaznaczył, że jest to tym ważniejsze, że sytuacja staje się coraz bardziej dramatyczna.

Przewodniczący Komisji Ustawodawczej senator Krzysztof Kwiatkowski wyjaśnił, że projekt ustawy zakłada, że przedsiębiorcy, niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności, będą mogli wystąpić o odszkodowania od Skarbu Państwa, jeśli ponieśli straty majątkowe powstałe „w następstwie ograniczenia wolności i praw człowieka i obywatela w czasie stanu epidemii COVID-19”.  „Projekt nie narusza zakazu pomocy publicznej. Przepisy wspólnotowe mówią wyraźnie, że w sytuacjach nadzwyczajnych, kiedy nie różnicuje się podmiotów gospodarczych, takie odszkodowania można wprowadzić" – zaznaczył senator Kwiatkowski. Zapowiedział, że Senat zajmie się projektem już w styczniu. Podkreślił, że „to jest wiarygodna, rzetelna i uczciwa propozycja”.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Prace w komisjach senackich – 19 stycznia 2020 r.

Obradowały komisje praw człowieka i zdrowia.

Posiedzenie Polsko-Izraelskiej Grupy Parlamentarnej nt. sukcesu Izraela w szczepieniach przeciwko COVID-19

Posiedzenie Polsko-Izraelskiej Grupy Parlamentarnej z udziałem prof. Rana Balicera, przewodniczącego Krajowej Rady Eksperckiej ds. COVID-19 przy Kancelarii Premiera Izraela, nt. sukcesu Izraela w szczepieniach przeciwko COVID-19.