Narzędzia:

Prace w komisjach senackich – 25 listopada 2020 r.

sprawy międzynarodowe administracja 25.11.2020
Komisje: Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej oraz Ustawodawcza (fot. Michał Józefaciuk, Kancelaria Senatu)

Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiejoraz Komisja Ustawodawcza przyjęły projekt uchwały Senatu RP wzywającej Radę Ministrów do wycofania się z  gróźb zawetowania budżetu Unii Europejskiej.

Projektowana uchwała została zgłoszona przez grupę senatorów. Przedstawicielem wnioskodawców jest senator Marcin Bosacki.

W projekcie Senat wzywa rząd do poszanowania interesu narodowego i wycofania się ze sprzecznej z polską racją stanu groźby wetowania budżetu Unii Europejskiej. Według senatorów, zapowiadane przez rząd PiS weto godzi w interesy gospodarcze, polityczne i strategiczne Polski. Senatorowie napisali, że jego zastosowanie grozi opóźnieniem, ograniczeniem lub nawet wstrzymaniem wypłaty setek miliardów złotych ze środków europejskich dla Polski, w tym środków z Instrumentu na rzecz Obudowy i Zwiększania Odporności, które mają pomóc w przezwyciężeniu kryzysu gospodarczego wywołanego pandemią koronawirusa. Senatorowie przypomnieli, że na środki te czekają pracownicy i przedsiębiorcy, samorządy, rolnicy, a także system ochrony zdrowia w Polsce i całej Europie.

Zdaniem senatorów powodem, dla którego rząd PiS grozi wetem, skutkującym zabraniem tych funduszy obywatelom Polski i Unii Europejskiej, jest chęć dalszego łamania zasady praworządności i kontynuowania ataku na niezależne sądy, po to, aby zapewnić bezkarność funkcjonariuszom formacji rządzącej. „Grożenie wetem jeszcze bardziej pogłębia osamotnienie międzynarodowe polskiego rządu i trwający od 5 lat dryf kraju z centrum decyzyjnego Unii Europejskiej na jej margines” – czytamy w projekcie uchwały.

W projekcie senatorowie podkreślają, że poświęcanie kluczowych interesów państwa dla ochrony interesów partii rządzącej jest sprzeczne z polską racją stanu. Senat przypomina, że rządy prawa i niezawisłe sądy służą wszystkim obywatelom, są fundamentem porządku prawnego zarówno w Polsce, jak i w każdym innym unijnym kraju.

Senat odrzuca stwierdzenia premiera, że „nie do takiej Unii wchodziliśmy”, oraz że „to nie jest Unia, która ma przed sobą przyszłość”. „Podjęta przez naród decyzja o wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, która jest nie tylko wspólnotą gospodarczą, ale przede wszystkim wspólnotą wartości, jest aktualna i ostateczna” – czytamy w projekcie.

W projektowanej uchwale Senat zapewnia Polaków, a także pozostałych członków UE, że dołoży wszelkich starań, by rząd naszego państwa skończył z politycznym awanturnictwem. „W najgłębszym polskim interesie narodowym jest praworządna, suwerenna i silna Polska w centrum zjednoczonej Europy. Tylko taka Polska będzie dla przyszłych pokoleń bezpieczna i dostatnia. Tylko takiej Polski chcą Polacy” – oświadczyli senatorowie.

W poprzedzającej przyjęcie uchwały dyskusji wiceprzewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej senator Marcin Bosacki powiedział, że fundamentalnym efektem zastosowania przez rząd weta będzie nie tylko marginalizacja i osamotnienie Polski w UE, ale także realne straty gospodarcze. Wyjaśnił, że tzw. prowizorium budżetowe ograniczy wypłaty dla Polski, a ponadto nasz kraj mogą ominąć korzyści wynikające z wykorzystania unijnego mechanizmu na rzecz odbudowy krajów ponoszących straty z powodu pandemii. Uważa on, że powodem takiej polityki jest chęć ochrony upartyjnionego systemu sadownictwa i łamanie od pięciu lat praworządności przez partię rządzącą.

Zdaniem przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej senatora Bogdana Klicha mamy do czynienia z sytuacją skandaliczną, ponieważ weto jest zwycięstwem interesu partyjnego nad interesem krajowym i szkodnictwem na arenie międzynarodowej ze względy na blokadę instrumentu ratunkowego dla efektów pandemii. Powiedział on, że rząd Zjednoczonej Prawicy chce popełnić „samobójstwo” kosztem Polaków.

Przewodniczący Komisji Ustawodawczej senator Krzysztof Kwiatkowski nawiązał do odrzucenia przez Polskę w 1947 r. Planu Marshalla, który oferował pomoc dla krajów odbudowujących się ze zniszczeń wojennych. Jego zdaniem, tak jak wtedy  konsekwencje poniosą zwykli ludzie a przecież celem rządu powinno być jak najszybsze odbudowanie gospodarki niszczonej przez pandemię, czyli jak najszybsze skorzystanie przez Polskę z unijnego instrumentu odbudowy. 

Senator Adam Szejnfeld był zdania, że tak naprawdę chodzi o przekierowanie uwagi opinii publicznej krajowej i międzynarodowej od nieudolności rządu, zwłaszcza jego działań w walce z pandemią, a także niestety chodzi o zdobycie głosów ekstremalnej prawicy w kolejnym wyścigu wyborczym. „Wasze weto jest działaniem antypolskim i antyludzkim” – powiedział. „Polacy chcą być w Unii, korzystać z niej i szanować jej wartości” – dodał.

Według wicemarszałka Marka Pęka projektowana uchwała jest zła, szkodliwa i sprzeczna z kierunkiem działań rządu, a ponadto pogłębia polityczny zamęt wokół negocjacji budżetowych. Uważa on, że uchwała jest demagogiczna, partyjna i populistyczna. „To nie tylko gra o miliardy, ale o kształt UE i jej kierunki rozwoju, a  przede wszystkim o suwerenność Polski” – powiedział. Wyjaśnił, że nigdy nie będzie zgody naszego kraju na unijne państwo federalistyczne. Jego zdaniem, mechanizm związany z praworządnością jest działaniem wyjątkowo cynicznym, a ma na celu „postawienie Polski i Węgier pod ścianą”.

Komisje: Infrastruktury oraz Samorządu Terytorialnego i Administracji Publicznej zaproponowały kilkadziesiąt poprawek do ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa. Rekomendowane zmiany mają charakter zarówno legislacyjny i redakcyjny, jak i merytoryczny. Łącznie pod głosowanie poddano ponad 50 poprawek, które 24 listopada do nowelizacji zgłosili senatorowie Jadwiga Rotnicka, Zygmunt Frankiewicz, Jan Hamerski, Janusz Pęcherz i Wadim Tyszkiewicz, a także senackie biuro legislacyjne.

Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich oraz Komisja Ustawodawcza opowiedziały się za zmianami Regulaminu Senatu, umożliwiającymi udział w posiedzeniach komisji senackich w sposób zdalny: posłów, europosłów, przedstawicieli Rady Ministrów, organów administracji rządowej, państwowych i samorządowych organów, instytucji, zakładów i przedsiębiorstw, spółek prawa handlowego z udziałem państwowych lub komunalnych osób prawnych, organizacji społecznych korzystających z dotacji z budżetu państwa, a także zaproszonych przez przewodniczących komisji ekspertów, przedstawicieli środowisk i organizacji zainteresowanych przedmiotem pracy komisji oraz innych osób. Będzie to możliwe tylko w szczególnie uzasadnionych wypadkach wynikających z wprowadzonego stanu nadzwyczajnego, epidemii lub zagrożenia epidemicznego.

Projekt uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu został przygotowany z inicjatywy grupy senatorów.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

Na Cmentarzu Wojskowym w Warszawie uczczono pamięć żołnierzy powojennego podziemia antykomunistycznego.

Z prac komisji senackich – 23 lutego 2021 r.

Obradowały komisje ds. klimatu, samorządu terytorialnego, zdrowia i budżetu.

Zmarł Jerzy Dietl, senator I kadencji

W nocy z 22 na 23 lutego 2021 r. zmarł Jerzy Dietl, senator I kadencji.