Narzędzia:

Prace w komisjach senackich – 9 października 2020 r.

09.10.2020
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (fot. Łukasz Kamiński, Kancelaria Senatu)

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi będzie kontynuowała rozpatrywanie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw 12 października 2020 r. Odbędą się wtedy głosowania nad poprawkami do ustawy zgłoszonymi przez senatorów. Wniosek o przerwę w obradach złożył senator Zdzisław Pupa (PiS). Jego zdaniem komisja nie może zakończyć swoich prac nad nowelizacją ze względu na rządową zapowiedź przedstawienia propozycji kolejnych zmian do ustawy.

Podczas piątkowego posiedzenia omówiono szczegółowo zmiany zaproponowane przez senackie biuro legislacyjne, które zgłosiło szereg uwag i zastrzeżeń do noweli ustawy o ochronie zwierząt. Część z nich, przede wszystkim o charakterze legislacyjnym, doprecyzowującym i redakcyjnym, uzyskała poparcie rządu i wnioskodawców, a następnie przejął je przewodniczący komisji rolnictwa senator Jerzy Chróścikowski (PiS). Dalsze prace prowadzone będą m.in. nad poprawkami dotyczącymi vacatio legis konkretnych przepisów ustawy, definicji psa rasowego, kojca czy poniesienia kosztów za interwencję służb odbierających właścicielowi zwierzę. Odnosząc się do vacatio legis, zastępca szefa KPRM Paweł Szrot poinformował, że te przepisy wymagają dodatkowej analizy, przestudiowania i doprecyzowania. Stanowisko podzielił przedstawiciel wnioskodawców poseł Waldemar Buda (PiS). „Cieszy mnie takie stanowisko wnioskodawców, że rzeczywiście podchodzimy realnie do pewnych zapisów, które w tej ustawie niszczą polskich rolników” – stwierdził senator Jerzy Chróścikowski (PiS).

Wnioski o wprowadzenie poprawek złożyli wcześniej senatorowie Ryszard Bober (PSL), Beniamin Godyla (KO) i Józef Łyczak (PiS). Komisja rolnictwa debatowała nad nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt 24 września 2020 r. Wysłuchano wówczas m.in. opinii związków branżowych hodowców zwierząt, organizacji rolniczych i organizacji zajmujących się opieką nad zwierzętami.

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw m.in. zakazuje hodowli zwierząt na futra, ogranicza ubój rytualny tylko do potrzeb polskich gmin wyznaniowych i nadaje dodatkowe prawa organizacjom zajmującym się ochroną zwierząt.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

17. posiedzenie Senatu ‒ zapowiedź

26‒29 października 2020 r. odbędzie się 17. posiedzenie Senatu. Zaplanowano na nim m.in. rozpatrzenie nowelizacji, która przewiduje zwolnienie personelu medycznego skierowanego do walki z epidemią z odpowiedzialności karnej za błędy.

Prace w komisjach senackich – 22 października 2020 r.

Komisja Ustawodawcza rozpatrzyła pięć projektów uchwał okolicznościowych dotyczących ustanowienia patronów roku 2021 r. i zdecydowała o rozpoczęciu prac nad podjęciem inicjatywy ustawodawczej dotyczącej nowelizacji ustawy – Kodeks postępowania karnego

26 października Senat zajmie się ustawą o walce z pandemią

Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki poinformował, że Senat zbierze się na posiedzeniu w najbliższy poniedziałek, by rozpatrzeć ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19.