Narzędzia:

Marszałek Senatu o 13. posiedzeniu Izby

01.07.2020
Marszałek Senatu RP o 13. posiedzeniu Izby (fot. Marta Marchlewska - Kancelaria Senatu)

Rozpatrzenie ustaw o Polskim Bonie Turystycznym oraz o emeryturach dla osób urodzonych w 1953 roku będą głównymi punktami rozpoczętego w środę, 1 lipca br. przed południem 13. posiedzenia Senatu. Poinformował o tym na briefingu przed posiedzeniem Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki. Marszałek poinformował także o planowanym rozszerzeniu porządku obrad o informacje rządu nt. stanu finansów państwa oraz o przebiegu I tury wyborów prezydenckich za granicą.

Jak poinformował Marszałek Grodzki senatorowie prawdopodobnie wniosą poprawki do ustawy dotyczącej bonu turystycznego. „Także w przypadku pań z rocznika’53 spodziewam się pewnej dyskusji” – dodał Marszałek. Prof. Grodzki powiedział także, że senatorowie zaniepokojeni są pojawiającymi się informacjami o pogarszającym się stanie finansów państwa i stąd wniosek klubu Koalicji Obywatelskiej o debatę w Senacie w tej sprawie. Jak zaznaczył Marszałek, Ministerstwo Finansów próbuje robić w tej sprawie – jak to określił – różne uniki.  „Ta moda na unikanie debaty jest szalenie niebezpieczna” – ocenił prof. Grodzki.

Senatorowie chcą także dowiedzieć się od rządu, jak przebiegła pierwsza tura wyborów prezydenckich za granicą. Jak powiedział Marszałek, za granicą miały miejsce przypadki uniemożliwiające oddanie głosu naszym rodakom za granicą, co jest szczególnie bulwersujące i wymaga wyjaśnienia przed II turą głosowania, do udziału w której poza granicami  kraju zapisało się  około pół miliona naszych rodaków.

Prof. Tomas Grodzki zapowiedział, że porządek obrad będzie uzupełniony o powołanie nowej senackiej komisji nadzwyczajnej – do spraw klimatu. Poinformował także, że Izba w głosowaniu imiennym wybierze członka Państwowej Komisji do spraw wyjaśnienia przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15. Jak powiedział prof. Grodzki o tę funkcję ubiega się czworo znakomitych kandydatów, a Senat wybierze z nich jedną osobę na przypadające Izbie jedno miejsce w komisji. Marszałek wyjaśnił, że głosowanie będzie imienne -  jeżeli w pierwszej turze żaden z kandydatów nie uzyska wymaganej większości 3/5 głosów, wtedy zostanie przeprowadzona druga tura głosowania, w której do wyboru wystarczy zwykła większość.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Prace w komisjach senackich – 12 sierpnia 2020 r.

Obradowały komisje senackie

Marszałek Grodzki: Senat przyjmie rezolucję w sprawie Białorusi

Podczas rozpoczętego we wtorek, 11 sierpnia br. trzydniowego posiedzenia Senat przyjmie rezolucję w sprawie wydarzeń na Białorusi. Poinformował o tym na briefingu prasowym przed rozpoczęciem obrad Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki.

14. posiedzenie Senatu – pierwszy dzień

Przerwa w obradach do 12 sierpnia 2020 r. do 10.30