Narzędzia:

Lista aktualności

II Kongres Praw Zwierząt – zapowiedź

W Senacie 3 października br. odbędzie się II Kongres Praw Zwierząt „25 lat ustawy o ochronie zwierząt. Czas na zmiany?”.

Marszałek Senatu RP na uroczystościach 83. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego

Marszałek Senatu, senatorowie i Szef Kancelarii Senatu 27 września 2022 r. uczestniczyli w obchodach 83. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego.

Prace w komisjach senackich – 27 września 2022 r.

Obradowała Komisja Infrastruktury.

49. posiedzenie Senatu

Senatorowie zakończyli obrady

Dzień Podziemnego Państwa Polskiego

27 września obchodzimy Dzień Podziemnego Państwa Polskiego – jedynego takiego państwa w okupowanej Europie, prowadzącego walkę konspiracyjną i zbrojną z Niemcami na całym terytorium RP.

Prace w komisjach senackich – 26 września 2022 r.

Obradowały połączone komisje: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Gospodarki Narodowej i Innowacyjności.

Marszałek Senatu na obchodach stulecia Związku Polaków w Niemczech

24 września br. Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki wraz z senatorem Adamem Szejnfeldem uczestniczył w międzyregionalnych obchodach stulecia Związku Polaków w Niemczech w Domu Polskim – Centrum Idei Rodła w Zakrzewie.

Wiceszefowa Kancelarii Senatu na Gali X edycji Konkursu im. Olgierda Fietkiewicza

Zastępczyni Szefa Kancelarii Senatu dr Karolina Zioło-Pużuk uczestniczyła w uroczystej Gali X edycji Konkursu im. hm. Olgierda Fietkiewicza na prace naukowe poświęcone tematyce harcerskiej.

„Dzieci i ryby mają głos” – debata młodzieżowa z udziałem Marszałka Senatu RP

„Czysta, zielona, przyjazna planeta – która po prostu musi ocaleć – to temat niezwykle ważny, zwłaszcza dla młodego pokolenia. Jestem dumny, że w Senacie możemy o tym z młodzieżą rozmawiać” – powiedział Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki.

Prace w komisjach senackich – 22 września 2022 r.

Obradowały senackie komisje: praw człowieka, spraw zagranicznych, nauki, edukacji i sportu

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

Po wielogodzinnych obradach, w czasie których senatorowie wysłuchali 53 osób, Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji będzie rekomendowała Senatowi 25 kandydatów na ławników do Sądu Najwyższego.

Wicemarszałek Senatu na spotkaniu przewodniczących komisji do spraw UE parlamentów Litwy, Estonii, Łotwy i Polski

Wicemarszałek Senatu Michał Kamiński: najbardziej przejrzystym schematem planowania odbudowy Ukrainy byłoby połączenie go z kalendarzem akcesyjnym Ukrainy do UE.