Narzędzia:

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

21.09.2022
Fot. Tomasz Paczos, Kancelaria Senatu

Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji będzie rekomendowała Senatowi 30 kandydatów na ławników do Sądu Najwyższego. Komisja 21 września br. wysłuchała 53 spośród 54 zgłoszonych kandydatów. Komisja w głosowaniu imiennym poparła kandydatury 25 osób.

Na podstawie art. 96b ust. 4 Regulaminu Senatu Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji przedstawia Senatowi listę kandydatów oraz opinie o nich w zakresie wymogów, jakie powinni spełniać zgodnie z ustawą o Sądzie Najwyższym.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej przystąpił do wyboru 30 ławników Sądu Najwyższego drugiej kadencji, która zgodnie z art. 61 ustawy o Sądzie Najwyższym potrwa od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2026 r. Zgodnie z ustawą kandydaci na ławników Sądu Najwyższego zgłaszani byli Marszałkowi Senatu do 30 czerwca br. przez: stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie odrębnych przepisów, z wyłączeniem partii politycznych, lub co najmniej 100 obywateli mających czynne prawo wyborcze.

W trakcie wielogodzinnych obrad kandydaci po zaprezentowaniu swojej kandydatury odpowiadali na pytania senatorów. Zadawanie pytań i rozmowa z kandydatami jest możliwa jedynie podczas posiedzenia komisji. Procedura nie przewiduje wystąpień kandydatów na ławników, ani pytań w trakcie posiedzenia Senatu, gdy przeprowadzany będzie wybór na ławników.

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie Przewodniczący Praw Człowieka, Praworządności i Petycji senator Aleksander Pociej.

 

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Wyjazdowe posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w Kaliszu

W Kaliszu Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej rozmawiała o gospodarce odpadami oraz o budownictwie komunalnym, społecznym .

Wizyta studyjna Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w Kaliszu

Senatorowie z Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej złożyli wizytę studyjną w Kaliszu. Wizyta poprzedza uroczyste posiedzenie komisji, organizowane w ramach obchodów 100. rocznicy pierwszego posiedzenia Senatu II RP.

II Kongres Praw Zwierząt – zapowiedź

W Senacie 3 października br. odbędzie się II Kongres Praw Zwierząt „25 lat ustawy o ochronie zwierząt. Czas na zmiany?”.