Narzędzia:

Promocja oficerska WAT z udziałem Zastępcy Szefa Kancelarii Senatu

06.08.2022

Zastępca Szefa Kancelarii Senatu Jarosław Stolarczyk w imieniu Marszałka Senatu RP prof. Tomasza Grodzkiego wziął udział w promocji oficerskiej absolwentów Wojskowej Akademii Technicznej, która 6 sierpnia br. odbyła się na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie.  W uroczystości uczestniczył także wiceminister obrony narodowej senator Wojciech Skurkiewicz, który odczytał list od szefa MON, wicepremiera Mariusza Błaszczaka.

Promocję na pierwszy stopień oficerski – podporucznika Wojska Polskiego otrzymało 436 absolwentów pięcioletnich studiów magisterskich Wojskowej Akademii Technicznej i 93 absolwentów Studium Oficerskiego WAT

W uroczystości udział wzięli także m.in. rektor-komendant WAT płk prof. Przemysław Wachulak, zastępca szefa Sztabu Generalnego WP gen dyw. Piotr Błazeusz, przedstawiciele wojska, kombatanci, biskupi i księża Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego, przedstawiciele innych uczelni mundurowych, absolwenci WAT i ich rodziny.

Wojskowa Akademia Techniczna (WAT), powołana ustawą z 1951 roku, jest publiczną uczelnią akademicką nadzorowaną przez Ministra Obrony Narodowej. Jako otwarty uniwersytet techniczny służy Siłom Zbrojnym RP, nauce, gospodarce i społeczeństwu poprzez kształcenie podchorążych i studentów, rozwój kadry naukowo-dydaktycznej oraz prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinach nauk ścisłych, technicznych i społecznych. Proces dydaktyczny w WAT realizuje osiem wydziałów akademickich: Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania, Cybernetyki, Elektroniki, Inżynierii Lądowej i Geodezji, Inżynierii Mechanicznej, Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa, Nowych Technologii i Chemii, Instytut Optoelektroniki.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Uroczystości w 102. rocznicę Bitwy Warszawskiej

Zastępca Szefa Kancelarii Senatu Jarosław Stolarczyk w imieniu Marszałka Senatu RP prof. Tomasza Grodzkiego uczestniczył w uroczystościach, które w rocznicę bitwy z 1920 r. odbyły się w Ossowie.

Apel do Sejmu o podjęcie prac nad senackimi inicjatywami

Wicemarszałek Senatu RP Michał Kamiński i przewodniczący Komisji Ustawodawczej senator Krzysztof Kwiatkowski w liście do Marszałek Sejmu zaapelowali, by Sejm zajął się projektami ustaw, złożonymi przez Senat.

Uroczystości powstańcze w Warszawie z udziałem przedstawicieli Senatu

Senatorowie Barbara Borys-Damięcka i Kazimierz Michał Ujazdowski oddali hołd ludności cywilnej na warszawskiej Woli, a Szef Kancelarii Senatu Adam Niemczewski wziął udział w upamiętnieniu wyzwolenia obozu „Gęsiówka”.