Narzędzia:

Marszałek Senatu RP o 47. posiedzeniu Izby

03.08.2022
fot. Łukasz Kamiński, Kancelaria Senatu

Ustawa o dodatku węglowym, zmiany w Kodeksie karnym oraz ustawa o usprawnieniu procesu inwestycyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego –  to główne punkty rozpoczętego 3 sierpnia br. posiedzenia Izby - poinformował na briefingu prasowym Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki. Izba zajmie się także wyborem swojego przedstawiciela do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz podejmie okolicznościową uchwałę w 85. rocznicę Wielkiego Strajku Chłopskiego z 1937 r.

Jak powiedział Marszałek Senatu, Komisja Budżetu i Finansów Publicznych proponuje, by prawo do dodatku węglowego przysługiwało także tym, którzy ogrzewają swoje gospodarstwa domowe za pomocą innych źródeł ciepła. „Chodzi między innymi o olej opałowy, gaz LPG czy energię elektryczną” – podkreślił Marszałek. Prof. Tomasz Grodzki zaznaczył, że Komisja nie proponuje natomiast żadnego kryterium dochodowego, od którego uzależniona miałaby być wypłata dodatku. Przedstawi natomiast inicjatywę ustawodawczą o wprowadzeniu zerowej stawki podatku VAT na olej opałowy oraz gaz LPG inny niż przeznaczony do napędu silników spalinowych, bo – jak podkreślił Marszałek - na wszystkie inne paliwa taki zerowy VAT jest już wprowadzony. „To jakoś umknęło legislatorom w rządzie, więc chcemy tę lukę dla dobra obywateli uzupełnić” – dodał prof. Grodzki.

Marszałek powiedział, że Senat zajmie się także ustawą o usprawnieniu procesu inwestycyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego i poinformował, że komisje wnioskują o jej odrzucenie. „CPK nabiera trybu białego wieloryba, czyli jakiegoś dużego tworu, którego nikt w życiu nie widział, (…) pilnowanie tej łąki za grube pieniądze, sięgające już ćwierć miliarda. Nie jesteśmy w stanie w Senacie tego zaakceptować” – zaznaczył prof. Tomasz Grodzki. Przypomniał, że 2 sierpnia br. odbyła się w Senacie debata o celowości tej inwestycji, zorganizowana z inicjatywy Wicemarszałka Michała Kamińskiego, której uczestnicy bardzo krytycznie ocenili projekt budowy nowego lotniska wraz z węzłem komunikacyjnym  w rejonie miejscowości Baranów. „Debata ekspercka w Izbie Wyższej była miażdżąca dla Centralnego Portu Komunikacyjnego. Po zmianie władzy trzeba będzie zacząć od audytu tego projektu, zastanowienia się czy go realizować w ogóle a jeśli tak to w zmienionej formie” – powiedział Marszałek Senatu.

Prof. Tomasz Grodzki dodał, że komisje wnioskują także o odrzucenie nowelizacji Kodeksu karnego, której celem jest podniesienie wymiaru kar za niektóre przestępstwa. Jak powiedział, „w szerokiej ocenie senatorów” ustawa w nieuzasadniony sposób zaostrza te kary. „Komisja uznała, że te zmiany są zbyt daleko idące” – podkreślił Marszałek Senatu.

Marszałek zapowiedział, że Izba podczas dwudniowego posiedzenia wybierze nowego członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Kandydatem na to stanowisko jest medioznawca, prof. Tadeusz Kowalski, autor ponad stu publikacji na tematy medialne, który od niemal 50 lat zajmuje się tą problematyką. Senatorowie podejmą także okolicznościową uchwałę w 85. rocznicę Wielkiego Strajku Chłopskiego z 1937 r.

Marszałek Grodzki poinformował ponadto, że przyszłoroczny budżet Senatu będzie zmniejszony o kwoty, które miały być przeznaczone na podwyżki dla senatorów, wicemarszałków i marszałka. „Ta decyzja spotkała się z jednogłośną aprobatą Prezydium Senatu, jest zgodna z decyzjami senackiej Komisji Regulaminowej i Spraw Senatorskich” – poinformował prof. Tomasz Grodzki. Jak dodał, Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą pozytywnie zaopiniowała przeznaczenie w przyszłym roku 10 mln zł na opiekę nad Polonią, która – jak podkreślił Marszałek -  jest wieloletnim i utrwalonym zadaniem Senatu.