Narzędzia:

Spotkanie Marszałka Senatu z ambasadorem Izraela

sprawy międzynarodowe 27.07.2022
fot. Łukasz Kamiński, Kancelaria Senatu

27 lipca 2022 r. Marszałek Senatu prof. Tomasz Grodzki przyjął nowo mianowanego ambasadora Państwa Izrael w Polsce Yacova Livne.

Rozmowa dotyczyła między innymi stosunków między oboma krajami. Ambasador Livne z uznaniem wypowiedział się na temat działań podejmowanych przez Senat RP, mających na celu ochronę relacji polsko-izraelskich. Podziękował też za podjęcie przez Izbę 20 lipca br. uchwały w 80. rocznicę wielkiej akcji likwidacyjnej warszawskiego getta. Marszałek Tomasz Grodzki podkreślił, że Ambasador może liczyć na dobry kontakt z Senatem, który jest zainteresowany budowaniem mostów, zwłaszcza między przedstawicielami młodego pokolenia Polaków i Żydów. W tym kontekście rozmówcy poruszyli sprawy związane z przekazywaniem następnym pokoleniom wiedzy o Holokauście i współpracy obu państw przy organizacji wyjazdów izraelskiej młodzieży do miejsc pamięci w Polsce.

Marszałek Tomasz Grodzki i ambasador Yacov Livne omówili też sytuację polityczno-gospodarczą w obu krajach. Rozmawiali o aktywności parlamentarzystów polskich i izraelskich w ramach parlamentarnych grup bilateralnych. Poruszyli również temat bieżącej sytuacji międzynarodowej w kontekście wojny w Ukrainie i zagrożeń występujących na Bliskim Wschodzie oraz kwestię dalszej walki z pandemią COVID-19. Marszałek Tomasz Grodzki przypomniał, że Senat RP razem z Polsko-Izraelską Grupą Parlamentarną korzystali z izraelskich osiągnięć w tej dziedzinie. W styczniu 2021 r. zorganizowane zostało zdalne spotkania polskich posłów i senatorów z prof. Ranem Balicerem, Przewodniczącym Krajowej Rady Eksperckiej ds. COVID-19 przy Kancelarii Premiera Izraela.

 

 

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

II Kongres Praw Zwierząt – zapowiedź

W Senacie 3 października br. odbędzie się II Kongres Praw Zwierząt „25 lat ustawy o ochronie zwierząt. Czas na zmiany?”.

Prace w komisjach senackich – 27 września 2022 r.

Obradowała Komisja Infrastruktury.

Prace w komisjach senackich – 26 września 2022 r.

Obradowały połączone komisje: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Gospodarki Narodowej i Innowacyjności.