Narzędzia:

Wizyta studyjna Komisji Nadzwyczajnej ds. Klimatu na Pomorzu

28.07.2022
W Europejskim Centrum Solidarności. Fot. Marta Marchlewska-Wilczak / Kancelaria Senatu.

W pierwszym dniu wizyty senatorowie obejrzeli wystawę złożoną z obiektów po recyclingu w Nadbałtyckim Centrum Kultury i odwiedzili Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku. W drugim dniu rozmawiali z naukowcami z Uniwersytetu Gdańskiego o zmianach klimatycznych i wynikających z nich zagrożeniach dla Bałtyku.

Członkowie komisji i senatorowie związani z regionem Pomorza wzięli udział w wernisażu wystawy „Recycle-upcycle. 30 lat NCK” w Nadbałtyckim Centrum Kultury w Gdańsku.

„Zbudowany na tę okazję zespół usystematyzował nagromadzoną wiedzę, materiały i poddał je ponownemu użyciu i przetworzeniu, w ten sposób powstał pomysł na wystawę «Recycle-upcycle. 30 lat NCK»” – mówił dyrektor Nadbałtyckiego Centrum Kultury Lawrence Ugwu.

Artyści poddali metaforycznemu recyklingowi materiały takie jak zdjęcia, artykuły prasowe, meble i przedmioty codziennego użytku.

„«Recycle-upcycle. 30 lat NCK» – tytuł jest wielowymiarowy, bo z jednej strony odnosi się do przetwarzania rzeczy, które znalazłam w archiwach i różnych dziwnych miejscach, przywracaniu im nowego życia, pokazywaniu tych przedmiotów, ale także historii na nowo. Jest też wątek upcyclingowy, czyli tworzenie nowej jakości z tych przedmiotów” – opowiadała kuratorka wystawy Anna Zalewska-Andruszkiewicz.

Uczestnicy senackiej delegacji zobaczyli m.in.: patchworkowy kolaż ze starych plakatów; instalację nawiązującą do relacji, jaką człowiek nawiązuje z miejscem; eksponat przedstawiający wizję przyszłości NCK.

Senatorowie odwiedzili także Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku, które prezentuje historię powstania ruchu solidarnościowego oraz jego wpływ na Polskę, Europę i świat. Muzeum znajduje się obok słynnej bramy nr 2 Stoczni Gdańskiej. Placówka mieści 1800 obiektów, w tym tablice z 21 postulatami, wiszące podczas strajku w sierpniu 1980 r. na bramie stoczni, oraz suwnicę, na której pracowała legendarna działaczka związkowa Anna Walentynowicz. Senacka delegacja złożyła kwiaty pod Pomnikiem Poległych Stoczniowców 1970.

W drugim dniu wizyty studyjnej na Pomorzu członkowie Komisji Nadzwyczajnej ds. Klimatu dyskutowali z naukowcami z Uniwersytetu Gdańskiego o zmianach klimatycznych i wynikających z nich zagrożeniach dla Bałtyku.

Senatorowie z Gdyni do Helu przypłynęli statkiem naukowo-badawczym „Oceanograf” wykorzystywanym przez Uniwersytet Gdański. „Oceanograf” to najnowocześniejsza jednostka badawcza pływająca po Morzu Bałtyckim. Naukowcy i studenci prowadzą na nim badania środowiska morskiego: batymetryczne, biologiczne, chemiczne, fizyczne, geologiczne, magnetyczno-sejsmoakustyczne. Jednostka ma 46 m długości, 14 m szerokości, osiąga do 12 węzłów prędkości, może przebywać na morzu do 21 dni bez zawijania do portu.

Senacka delegacja odwiedziła Stację Morską im. prof. Krzysztofa Skóry Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego. Naukowcy obserwują tutaj regionalne procesy fizyko-chemiczne, biologiczne i geologiczne w strefie kontaktu wody z dnem, lądem i atmosferą oraz zjawiska zachodzące w toni morskiej. Dzięki systemowi akwaryjnemu badają reakcje fauny i flory na zmienne warunki hydrologiczne, np. wpływ zanieczyszczeń na ich kondycję zdrowotną, wzrost i zdolności reprodukcyjne. Wraz z rektorem UG prof. Piotrem Stepnowskim i ekspertami senatorowie rozmawiali o zmianach klimatycznych i wynikających z nich zagrożeniach dla Bałtyku.

„Cieszę się bardzo, że rozpoczęli państwo wyjazdowe posiedzenie komisji od wczorajszego spotkania eksperckiego, wysłuchania najnowszych informacji na temat tych zagrożeń pod wodą, które szczególnie nas martwią, o tym, co stanowi bardzo istotne zagrożenie i o tym, co wymaga systemowej opieki zarówno pod kątem identyfikacji, diagnozy, jak i minimalizowania ryzyk” – mówił rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. Piotr Stepnowski.

Przedstawiciele uniwersytetu zaprezentowali ofertę edukacji morskiej, z uwzględnieniem kierunku studiów podyplomowych morska energetyka wiatrowa. Dziekan Wydziału Oceanografii i Geografii UG prof. Waldemar Surosz przybliżył plany rozwoju placówki: stworzenie stacji dla morświnów i budowę bazy noclegowej.

„Mam nadzieję, że wizyta państwa komisji będzie przyczynkiem do tego, że problemem zagrożeń na Bałtyku zajmie się polski rząd, ale także Unia Europejska” – zwrócił się do senatorów burmistrz Helu Mirosław Wądołowski. Podkreślał, że tematyka spotkań, jakie odbywają senatorowie w czasie wizyty studyjnej, jest bardzo ważna nie tylko dla Helu, ale także okolicznych gmin i całego wybrzeża.

Senatorowie odwiedzili fokarium w stacji i dowiedzieli się o problemach ochrony przyrody Bałtyku. W Stacji Morskiej na Helu naukowcy badają ssaki morskie, głównie foki szare i morświny. Co roku fokarium ratuje ok. 30 fok, które potem są przywracane środowisku. Dzięki wyposażeniu zwierząt w specjalne satelitarne nadajniki, naukowcy śledzą ich wędrówki i strategie życia. Placówka prowadzi zbiór informacji o występujących w Bałtyku rzadkich i nierodzimych gatunkach ssaków i ryb.

Senacka delegacja obejrzała wrak przy użyciu aparatury na statku „Oceanograf” Uniwersytetu Gdańskiego. „Franken” stanowi zagrożenie dla fauny i flory morza nie tylko z powodu narastającej korozji, ale także sieci nylonowych i dryfujących. Jednym z dwóch najbardziej zanieczyszczających wodę wraków jest spoczywający w pobliżu Helu na głębokości 48 m ten wojskowy transportowiec mający 179 m długości i 22 szerokości, zbombardowany 8 kwietnia 1945 r. przez lotnictwo radzieckie. Statek mieścił trzy działa 150 mm, 16 działek przeciwlotniczych 20 mm i 2 działka przeciwlotnicze 37 mm.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

II Kongres Praw Zwierząt - zapowiedź

W Senacie 3 października br. odbędzie się II Kongres Praw Zwierząt „25 lat ustawy o ochronie zwierząt. Czas na zmiany?”.

Prace w komisjach senackich – 27 września 2022 r.

Obradowała Komisja Infrastruktury.

Prace w komisjach senackich – 26 września 2022 r.

Obradowały połączone komisje: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Gospodarki Narodowej i Innowacyjności.