Narzędzia:

Marszałek Senatu RP na uroczystości w stulecie Polskiego Towarzystwa Botanicznego

28.06.2022
Fot. Tomasz Paczos, Kancelaria Senatu

Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki wziął udział w uroczystościach jubileuszowych z okazji 100-lecia Polskiego Towarzystwa Botanicznego, które odbyły się  28 czerwca br. na Uniwersytecie Warszawskim. Marszałek uczestniczył w obradach naukowych LIX Zjazdu PTB toczących się pod hasłem  „Amor plantarum nos unit – Łączy nas umiłowanie roślin”. Obecny rok, decyzją Senatu RP, uświetniającą jubileusz Towarzystwa, jest ogłoszony Rokiem Botaniki.

W swoim wystąpieniu Marszałek Senatu RP nawiązał do podjęcia przez Senat tej okolicznościowej uchwały „Pamiętam podniosłą, ale jednocześnie radosną i pełną dumy atmosferę w Senacie, gdy w obecności władz Polskiego Towarzystwa Botanicznego podejmowaliśmy uchwałę w tej sprawie. Chcieliśmy w ten sposób, uczcić ten piękny jubileusz i docenić Państwa wkład w rozwój nauki polskiej. Jestem przekonany, że dzisiejsza uroczystość i wszelkie inicjatywy związane tematycznie z Rokiem Botaniki przyczynią się do popularyzacji wiedzy o tej wyjątkowej i pełnej naturalnego piękna dziedzinie nauki” – powiedział prof. Tomasz Grodzki. Podkreślił także wkład i zaangażowanie senator Jadwigi Rotnickiej, z której inicjatywy senatorowie jednogłośnie podjęli uchwałę. Marszałek zwrócił uwagę, że Senat i Polskie Towarzystwo Botaniczne są równolatkami, bowiem jesienią obchodzona będzie 100. rocznica pierwszego posiedzenia Senatu II RP. „Łączy nas zatem i wiek, i historia, i dokonania, które dzieliliśmy na przestrzeni tego niełatwego dla naszej Ojczyzny stulecia” – mówił do botaników Marszałek Grodzki.

W ocenie Marszałka hasło tegorocznych obchodów Amor plantarum nos unit   - uświadamia nam prostą i głęboką prawdę: jak ważne w naszym życiu są rośliny. Prof. Tomasz Grodzki podkreślił, że na znajomości botaniki opiera się rolnictwo, ogrodnictwo, leśnictwo czy przemysł, nauki botaniczne odgrywają również ogromną rolę w rozwiązywaniu problemów związanych z ochroną środowiska przed szkodliwymi skutkami rozwoju cywilizacji i zmianami klimatycznymi. „W Senacie rozumiemy ten problem (…), powołaliśmy Komisję Nadzwyczajną ds. Klimatu, działają Komisja Środowiska i Komisja Rolnictwa. Pragnę państwa zapewnić, że w tych miejscach i w całym Senacie będziemy starali się przekuwać wasze rady i sugestię w legislację, która będzie działała z korzyścią dla Rzeczypospolitej” – powiedział Marszałek.

Prof. Tomasz Grodzki życzył botanikom, aby – mimo stulecia - nie opuszczała ich młodzieńcza pasja i zachwyt nad odkrywanym i badanym światem oraz by efekty ich pracy przynosiły pożytek wszystkim. Przekazał także życzenia satysfakcji z pracy naukowej i dydaktycznej oraz realizacji wszelkich zamierzeń i planów, zdrowia i pomyślności.

26 listopada 2021 roku Senat, w 100-lecie powstania Polskiego Towarzystwa Botanicznego, podjął uchwałę o ogłoszeniu 2022 r. Rokiem Botaniki. W ten sposób Izba uhonorowała polskich botaników i ich osiągnięcia, a także docenić cywilizacyjne znaczenie tej dziedziny nauki. „Chcemy, aby Rok Botaniki przyniósł jeszcze większe uznanie w naszym społeczeństwie dla roli nauki, w szczególności botaniki, oraz jej wkładu w rozwój gospodarki i wpływu na nasze życie codzienne” – napisali senatorowie. W uchwale przypomnieli postaci polskich badaczy: Michała Hieronima Leszczyca-Sumińskiego, który pierwszy na świecie opisał cykl rozwojowy paproci, Antoniego Rehmana – pioniera badań roślinności Afryki Południowej czy Edwarda Strasburgera – twórcę podstaw współczesnej cytologii roślin. Senatorowie podkreślili, że wkrótce po odzyskaniu przez nasz kraj niepodległości powołano Polskie Towarzystwo Botaniczne; pierwszy zjazd odbył się 9–10 kwietnia 1922 r. „Docenienie wielkiej roli Towarzystwa w badaniach naukowych, działaniach chroniących przed zapomnieniem dorobek i historię polskiej botaniki, a także w upowszechnianiu wiedzy o tej szczególnej części przyrody ze wszech miar zasługuje na wyróżnienie” – czytamy w uchwale.