Narzędzia:

W Senacie o potrzebie równouprawnienia kobiet i mężczyzn w sporcie

11.05.2022
Fot. Katarzyna Czerwińska, Kancelaria Senatu

11 maja 2022 r. w Senacie debatowano na temat rozwiązań mających zapobiegać dyskryminacji i nadużyciom wobec kobiet i dziewczynek, ze szczególnym uwzględnieniem sfery sportu. O potrzebie podejmowania działań w tym zakresie mówiono podczas obrad Parlamentarnego Zespołu ds. Sportu Kobiet, zorganizowanego z inicjatywy jego przewodniczącej posłanki Małgorzaty Niemczyk. W ocenie większości uczestniczek posiedzenia równość płci w polskim sporcie pozostawia wiele do życzenia. I tak kobiety nie mają zapewnionego równego dostępu do ciał zarządczych związków sportowych, mimo przygotowania zawodowego nie mają też równego z mężczyznami udziału w pracy szkoleniowej i trenerskiej. Problem nierównego traktowania ze względu na płeć ujawnia się już na etapie najmłodszych zawodniczek, trenowanych często wyłącznie przez mężczyzn, na obozach i zgrupowaniach pozostawionych samym sobie bez wsparcia ze strony kobiet instruktorek czy trenerek. Zdaniem posłanki Małgorzaty Niemczyk należy przeprowadzić audyt sportu kobiecego w Polsce, który pokaże rzeczywiste problemy i skalę nierówności płci w polskim sporcie. Według wiceprzewodniczącej posłanki Agnieszki Hanajczyk Ministerstwo Sportu nie robi nic, by te problemy rozwiązać, tkwi  w zupełnie innej rzeczywistości, pojmując rolę kobiety w tradycyjny sposób, przede wszystkim jako matki i żony. Jak wskazywały zabierające głos w dyskusji przedstawicielki związków sportowych, bardzo daleko nam do  przestrzegania zasad równościowych na poziomie zbliżonym do krajów skandynawskich. Dlatego postanowiono zwrócić się do Ministerstwa Sportu o pisemną odpowiedź, jakie strategie i plany resort przygotowuje w celu rozwiązania problemów sygnalizowanych podczas posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Sportu Kobiet.

Problem równości kobiet i mężczyzn dostrzega rzecznik praw obywatelskich, zdaniem którego konieczna jest nowelizacja ustawy o równym traktowaniu i wprowadzenie do niej zapisu dotyczącego równouprawnienia kobiet i mężczyzn w sporcie. Kolejny krok to przyjęcie przez związki sportowe regulaminów równościowych i antymobingowych, przeciwdziałanie molestowaniu i przemocy seksualnej, a także ze względu na płeć. Należałoby też zastanowić się nad wprowadzeniem  rozwiązań wyrównawczych takich jak kwoty czy parytety w różnego rodzaju sportowych ciałach przedstawicielskich. Jak wskazywano podczas dyskusji, wiele państw wprowadziło kwoty i parytety, zastosowało też zachęty finansowe polegające na budżetowaniu równouprawnienie płci.

W debacie podnoszono też bardzo ważny wątek związany z równouprawnieniem płci, stanowiący niejako „szarą strefę”, o jakiej niechętnie się mówi, polegającą na molestowaniu, nierównym traktowaniu, wyzywaniu, maltretowaniu czy dochodzeniu do różnego rodzaju sytuacji seksualnych. Niestety, takie sytuacje mają miejsce w polskim sporcie na wszystkich jego poziomach. Nie dotyczyła ich jednak informacja przekazana podczas posiedzenia zespołu przez przedstawicieli Komendy Głównej Policji.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Prace w komisjach senackich – 18 maja 2022 r.

Obradowały senackie komisje m.in.: rodziny, spraw zagranicznych, środowiska, ustawodawcza, praw człowieka.

Prace w komisjach senackich – 17 maja 2022 r.

Obradowały senackie komisje: gospodarki, rolnictwa, nauki, infrastruktury, rodziny, środowiska, kultury.

Prace w komisjach senackich – 16 maja 2022 r.

Obradowała Komisja Zdrowia.