Narzędzia:

Senat powołał członków Rady Polityki Pieniężnej

12.01.2022
Fot. Marta Marchlewska-Wilczak, Kancelaria Senatu

12 stycznia br. na 35. posiedzeniu Senat powołał Ludwika Koteckiego i Przemysława Litwiniuka na członków Rady Polityki Pieniężnej.

Kandydaturę Ludwika Koteckiego poparło 51 senatorów, 41 było przeciwko, a 5 wstrzymało się od głosu. Przemysława Litwiniuka poparło 59 senatorów, 3 było przeciwko, 36 wstrzymało się od głosu.

Nowo wybrani członkowie RPP otrzymali z rąk Marszałka Senatu RP prof. Tomasza Grodzkiego uchwały o wyborze i złożyli ślubowanie przed Senatem.

Ludwik Kotecki pełnił funkcję doradcy Marszałka Senatu do spraw ekonomicznych. W przeszłości był m.in. wiceministrem finansów, pełnomocnikiem rządu do spraw wejścia Polski do strefy euro, współpracował z Bankiem Światowym, Międzynarodowym Funduszem Walutowym, doradzał także krajom b. ZSRR oraz państwom w Ameryce Południowej i Afryce.

Przemysław Litwiniuk jest radcą prawnym oraz nauczycielem akademickim w Instytucie Ekonomii i Finansów w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Wcześniej pracował m.in. w Ministerstwie Rolnictwa oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Jest ekspertem w Komisji Zasobów Naturalnych w Europejskim Komitecie Regionów w Brukseli oraz radnym w sejmiku województwa lubelskiego.

Senat wskazuje trzech z dziewięciu członków Rady Polityki Pieniężnej. 25 stycznia br. upływa kadencja wybranych w 2016 r. Eugeniusza Gatnara i Jerzego Kropiwnickiego, a w listopadzie br.  - Rafała Sury.