Narzędzia:

Obradował Senacki Zespół ds. Spółki GetBack

10.01.2022
Fot. Marta Marchlewska-Wilczak, Kancelaria Senatu

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Piotr Patkowski na posiedzeniu Senackiego Zespołu ds. Spółki GetBack poinformował, że w z inicjatywy resortu 12 stycznia br. w Ministerstwie Finansów odbędzie się spotkanie z poszkodowanymi w aferze GatBack. Wiceminister Patkowski zapewnił, że Skarb Państwa wypłaci odszkodowania na podstawie prawomocnych wyroków sądowych.

Posiedzenie Zespołu, które odbyło się 10 stycznia br.  poświęcone było informacji na temat działalności Ministerstwa Finansów oraz Rzecznika Finansowego podjętej ws. oferowania obligacji GetBack S.A., dystrybuowanych przez tę spółkę oraz za pośrednictwem innych podmiotów, w tym instytucji finansowych.

Obecni na spotkaniu poszkodowani w aferze GetBack pytali ministra, czy trwają prace nad powołaniem funduszu rekompensacyjnego, z którego zostaną wypłacone odszkodowania poszkodowanym w aferze GetBack i innych aferach finansowych. Poszkodowani mówili, że nie mogą doczekać się wyroków sądowych, bo postępowania sądowe cywilne są zawieszane.

Wiceminister obiecał, że przyjrzy się postepowaniom sądowym związanym ze sprawą GetBack. Podkreślił, że z kar administracyjnych nakładanych przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta oraz Krajowy Nadzór Finansowy powstał Fundusz Edukacji Finansowej, którego zadaniem jest, poprzez edukację, zapobieganie podobnym aferom. Poinformował też, że obecnie łączna suma ściągniętych kar wynosi 2,5 mln zł., a łączna kara nałożona na Get Back wynosi 18 mln zł. Zdaniem wiceministra Patkowskiego z tej kwoty trudno byłoby zaspokoić poszkodowanych w aferze GetBack, bo to ułamek kwoty, którą stracili inwestorzy. Ponadto bez prawomocnych orzeczeń sądowych nie wiadomo byłoby komu, ile wypłacić pieniędzy.

Zastępca Rzecznika Finansowego Paweł Zagaj podkreślił, że rynek finansowy jest tak dynamiczny, że  nie może go do końca uregulować. Jego zdaniem potrzebna jest sieć podmiotów szybkiego reagowania na pojawiające się nowe zjawiska na rynku finansowym, analizowania tych zjawisk i ostrzegania.

Radca prawna Beata Strzyżewska, która prowadzi sprawy poszkodowanych w aferze GetBack apelowała do Zespołu, aby powstała inicjatywa ustawodawcza, która otworzy poszkodowanym sądy, poprzez stosowanie preferencyjnej opłaty sądowej, o umożliwienie składania pozwów w tych sprawach w miejscu zamieszkania, a nie tylko w Warszawie oraz o wydłużenie biegu przedawnienia roszczeń do 10 lat od chwili powstania szkody, a nie tak jak jest obecnie, że sprawa się przedawnia po 3 latach.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Prace w komisjach senackich – 20 stycznia 2022 r.

Obradowały komisje senackie, m.in. nadzwyczajna ds. klimatu

Komisja Nadzwyczajna ds. nielegalnej inwigilacji wysłuchała senatora Krzysztofa Brejzy

Komisja Nadzwyczajna ds. nielegalnej inwigilacji wysłuchała senatora Krzysztofa Brejzy oraz ekspertów z Uniwersytetów Jagiellońskiego i Gdańskiego

Prace w komisjach senackich – 19 stycznia 2022 r.

Obradowały komisje senackie, m.in. rolnictwa, rodziny, praw człowieka i samorządu terytorialnego, budżetu, środowiska i gospodarki.