Narzędzia:

Marszałek Senatu odwołał Ewę Polkowską ze stanowiska Szefa Kancelarii

23.06.2016
Foto Katrzyna Czerwińska

23 czerwca 2016 r. marszałek Senatu Stanisław Karczewski odwołał minister Ewę Polkowską ze stanowiska Szefa Kancelarii w związku z powołaniem jej na wiceprezesa Najwyższej Izby Kontroli.    

Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski złożył do marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego wniosek o powołanie Ewy Polkowskiej na stanowisko z dniem 1 lipca br.

Marszałek Stanisław Karczewski poinformował senatorów, na początku 21. posiedzenia Izby, że marszałek Sejmu Marek Kuchciński powołał 23 bm. minister Ewę Polkowską, dotychczasowego Szefa Kancelarii Senatu, na stanowisko wiceprezesa Najwyższej Izby Kontroli. Marszałek w swoim imieniu i wszystkich senatorów podziękował minister Polkowskiej  za 25 lat pracy w Kancelarii Senatu, za jej wieloletnią służbę dla dobra i prestiżu Senatu. „Dziękuję pani minister za sprawne i profesjonalne prowadzenie Kancelarii Senatu. Pragnę podkreślić, że wszyscy doceniamy wysokie standardy pracy wprowadzone przez panią minister, życzliwe zaangażowanie w pomoc nam senatorom, w naszej pracy parlamentarnej” –powiedział marszałek. Następnie wręczył minister Ewie Polkowskiej odznaczenie „25 lat dla Senatu RP” ustanowione w 2014 r.

Minister Polkowska powiedziała, że zaszczytem dla niej była praca z senatorami przez 25 lat. „Myślami i sercem zostaję z państwem w Senacie” – podkreśliła E. Polkowska. „Dziękuję, że pozwoliliście mi na tę służbę” – dodała.      

Ewa Polkowska od 1991 r. była legislatorem w Biurze Legislacyjnym Kancelarii Senatu, od 1994 r. wicedyrektorem tego biura, a następnie od 1998 r. jego dyrektorem. 10 kwietnia 2006 r. została Szefem Kancelarii Senatu RP.

Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1981 - 1985 odbyła aplikację sędziowską, a następnie w 1990 r. zdała egzamin sędziowski. W 2003 rozpoczęła pracę w charakterze wykładowcy w Krajowej Szkole Administracji Publicznej. Prowadziła wykłady z zakresu legislacji i systemu prawa w KSAP, jak również na Akademii Leona Koźmińskiego oraz na Uniwersytecie Warszawskim. Od 2010 r. jest prezesem zarządu Polskiego Towarzystwa Legislacji.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Marszałek Senatu członkiem honorowym Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego

Prof. Tomasz Grodzki odebrał wyróżnienie podczas odbywającego się w Jachrance XV Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego.

Senatorowie i eksperci negatywnie o przewidzianych w Polskim Ładzie rozwiązaniach podatkowych i emerytalnych

Posiedzenie senackich zespołów nt. rozwiązań podatkowych Polskiego Ładu

Konferencja „Strategia Zielonego Ładu w aspekcie transformacji klimatycznej” z udziałem Wicemarszałkini Senatu

Wicemarszałkini Senatu Gabriela Morawska-Stanecka wzięła udział w debacie o Strategii Zielonego Ładu, która odbyła się w ramach konferencji poświęconej przyszłości Unii Europejskiej.