Narzędzia:

Marszałek Senatu otrzymał Złotą Honorową Odznakę Krajowej Izby Gospodarczej

18.06.2009

Bogdan Borusewicz marszałek Senatu otrzymał Honorową Złotą Odznakę Krajowej Izby Gospodarczej za promowanie polskiej gospodarki za granicą. Uroczystość odbyła się 18 czerwca 2009 r. podczas Walnego Zgromadzenia KIG w Warszawie..

Przedsiębiorcy zrzeszeni w Krajowej Izbie Gospodarczej doceniają wysiłki marszałka Bogdana Borusewicza na rzecz promowania polskiej gospodarki za granicą. Wyjeżdżając za granice marszałek nie tylko zabiera ze sobą przedsiębiorców , ale także aktywnie uczestniczy w spotkaniach z zagranicznymi partnerami. Tę nagrodę przyznaliśmy panu marszałkowi także za to, że reprezentuje cechy rzadkie wśród polityków - krystaliczną uczciwość i bezkompromisowość w walce o prawa ludzi, którzy są ich pozbawieni" - uzasadnił przyznanie odznaki marszałkowi Senatu Andrzej Arendarski prezes KIG.

Nagrody przyznawane są przedstawicielom samorządu gospodarczego, wybitnym przedstawicielom gospodarki, świata kultury i nauki, politykom szczególnie zasłużonym dla ruchu samorządu gospodarczego.

Złote odznaki otrzymali: prof. Jerzy Buzek, Waldemar Pawlak wicepremier, minister gospodarki, Jerzy Gagucki dyrektor gabinetu KIG.

Krajowa Izba Gospodarcza od 1990 r. działa na rzecz małych i średnich przedsiębiorców reprezentując ich w kraju i za granicą. Skupia ponad 140 organizacji samorządowych i izb gospodarczych.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Opieka nad chorymi z wrodzonymi wadami serca

W Senacie dyskutowano o potrzebie zapewnienia długotrwałej opieki kardiologicznej chorym z wrodzonymi wadami serca

Senat otwarty dla Młodych. Dialogi senackie

W Senacie z inicjatywy grupy młodzieży działającej jako "Gadka Senacka" odbędzie się cykl spotkań ze specjalistami z różnych dziedzin.

Spotkanie Marszałka Senatu RP z ambasador Malty

11 stycznia br. Marszałek Senatu prof. Tomasz Grodzki przyjął nowo mianowaną Ambasador Republiki Malty Marię Assuntę Farrugię.