Narzędzia:

Obrady Senatu będą tłumaczone na język migowy

23.12.2013
Foto Michał Jóefaciuk

Na początku 2014 r. Senat uzupełni internetową transmisję swoich posiedzeń plenarnych o symultaniczne tłumaczenie na język migowy. Pierwsze posiedzenie Izby tłumaczone na język migowy odbędzie się 9 i 10 stycznia 2014 r. Tłumaczenie będzie dostępne na senackiej stronie internetowej, równolegle z transmisją obrazu i dźwięku.

Tłumaczenie posiedzenia plenarnego parlamentu na język migowy jest zjawiskiem unikatowym na skalę europejską. Oprócz Sejmu taki nowatorski i doniosły społecznie projekt realizują jeszcze parlamenty dwóch krajów w Europie  – Luksemburga i Szwajcarii.

Zgodnie z art. 3 ust. l pkt 3 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej prawo do informacji obejmuje uprawnienia do dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów. Na tę ustawę powołali się senatorowie Norbert Obrycki i Sławomir Preiss,  zapytując w oświadczeniu złożonym na 37. posiedzeniu Senatu w lipcu 2013 r. , czy możliwe jest, aby transmisje z posiedzeń Senatu były tłumaczone na język migowy. „Uważamy, że Sejm i Senat to instytucje, które powinny zadbać o to, aby każdy obywatel Polski miał możliwość dostępu do informacji i wysłuchania polityków” – czytamy w oświadczeniu senatorów. Marszałek Bogdan Borusewicz przychylił się do inicjatywy senatorów, która realizuje postulaty środowisk osób niepełnosprawnych.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Szef Kancelarii Senatu na Święcie Sztabu Generalnego Wojska Polskiego

Podczas uroczystości przy Grobie Nieznanego Żołnierza Minister Adam Niemczewski odczytał list od Marszałka Senatu RP prof. Tomasza Grodzkiego.

Wicemarszałek Pęk z wizytą w Szwajcarii

Pierwszego dnia wizyty Wicemarszałek Senatu Marek Pęk odwiedził Muzeum Polskie w Rapperswilu, spotkał się także z przedstawicielami społeczności polskiej.

Senatorowie Barbara i Bogdan Zdrojewscy na I koncercie laureatów XVIII Konkursu Chopinowskiego

Gala Wręczania Nagród i I koncert laureatów XVIII Konkursu Chopinowskiego.